Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Holiadur y Cynganeddwyr
30/11/2005 11:16 #1251
Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gynganeddwyr mawr a mân!

Ydych chi am fod yn rhan o'r ymchwil ddiweddaraf i Gerdd Dafod gyfoes?

Fel rhan o'm cwrs ymchwil M.Phil. yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lluniais yr holiadur hwn i gynganeddwyr, yn holi eich barn ar nifer o'r beiau a'r goddefiadau y bu trafod arnynt yma yn Yr Annedd ac mewn sawl man arall dros y degawdau diwethaf.

Amgaeaf gopi electronig o'r holiadur, ac os agorwch chi'r ffeil, cewch fwy o wybodaeth yngly^n â bwriad yr holiadur a chyfrinachedd ar y dudalen flaen.

Os byddwch mor garedig â'm cynorthwyo yn f'ymchwil drwy gwblhau'r holiadur, gofynnaf yn garedig i chi ddefnyddio eich enwau cywir, ac nid eich ffugenwau, a hefyd i gwblhau'r holiadur unwaith yn unig.

Holiadur y Cynganeddwyr [Fersiwn Word]

Holiadur y Cynganeddwyr [Fersiwn PDF]

Cewch lenwi'r holiadur ar y cyfrifiadur gan anfon copi electronig yn ôl i mi ar gir05@aber.ac.uk , iwanrhys@hotmail.com neu argraffu copi, a'i anfon ataf drwy'r post i'r cyfeiriad hwn:
Iwan Rhys
Adran y Gymraeg
Prifysgol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3AX

Diolch yn fawr!

Iwan Rhys
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Iwan Rhys
 
30/11/2005 17:25 #1253
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Hoffwn dynnu eich sylw at ddau beth yn yr holiadur.

1. Mae nifer o gwestiynau yn yr holiadur yn gofyn i chi roi eich barn ar gywirdeb cynganeddol rhyw linell neu'i gilydd (drwy dicio bocs). Cofiwch mai rhoi eich barn ar gywirdeb cynganeddol y llinell yn unig yr wyf am i chi ei wneud, nid ystyr na delwedd nac unrhywbeth arall.

2. Mae un cwestiwn yn yr holiadur yn gofyn i chi roi eich barn ar gywirdeb cynganeddol y llinell hon: Chwarae tenis mewn gwisg wen.
Mae mwy nag un eisoes wedi awgrymu i mi nad yw hi'n dderbyniol ganddynt hwy gan fod sw^n gwahanol i'r 'i' yn tenis a'r 'i' yn gwisg. Hynny yw, bod ynganiad 'tenis', iddynt hwy, yn debycach i 'tenus'. Wrth fwrw eich barn ar y gywirdeb y llinell hon, hoffwn i chi dderbyn, am y tro, mai'r un sw^n sydd i'r 'i' yn tenis a'r 'i' yn gwisg. Os hoffwch, dychmygwch mae "Rwy'n chwarae dîs mewn gwisg wen" yw'r llinell i'w hystyried.
Fe welwch mai'r cwestiwn yr wyf am fynd ar ei ôl fan hyn yw a ydych yn derbyn symud yr 'g' o ddiwedd 'gwisg' i ddechrau 'wen', i greu cynghanedd sain?
Os oes rhai sydd eisoes wedi llenwi'r holiadur eisiau newid eu hateb i'r cwestiwn hwn yn sgîl yr uchod, nodwch hynny yn yr edefyn hwn, neu e-bostiwch fi ar gir05@aber.ac.uk neu iwanrhys@hotmail.com


Hwyl, a diolch,
Iwan Rhys
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Iwan Rhys
 
05/12/2005 22:45 #1267
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ga i annog pob un cynganeddwr sy'n croesi trothwy'r Annedd i dreulio ychydig funudau yn llenwi'r holiadur hwn. Mae'n brosiect difyr iawn sy'n haeddu pob cefnogaeth, ac yn naturiol, gorau po fwyaf o ymatebion a gaiff Iwan..
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
18/12/2005 23:08 #1295
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Faint o gynganeddwr y mae gofyn i rywun fod cyn cael llenwi'r holiadur. Beth am ddechreuwyr?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
05/01/2006 22:39 #1326
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
disgybl a ysgrifennodd:
Faint o gynganeddwr y mae gofyn i rywun fod cyn cael llenwi'r holiadur. Beth am ddechreuwyr?

Iwan Rhys ble wyt ti? Wyt ti am ateb fy nghwestiwn?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
07/01/2006 00:47 #1333
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mi faswn innau'n hoffi gwybod faint o gynganeddwyr sydd wedi ymateb i'r cais.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ysblennydd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 52
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed