Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Holiadur y Cynganeddwyr
10/01/2006 11:27 #1334
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Helo! Ymddiheuriadau am fod cyhyd yn ateb dy gwestiwn di, disgybl. Doedd dim mynediad gen i i'r rhyngrwyd dros yr wythnosau diwethaf.

Rwy'n diffinio 'cynganeddwr/wraig' fel rhywun sy'n gallu llunio englyn cywir (o ran cynghanedd) heb gymorth. Mae un o gwestiynau'r holiadur yn gofyn i chi roi amcangyfrif o'r flwyddyn y bu i chi lunio eich englyn cywir cyntaf heb gymorth. Felly byddaf yn defnyddio ymateb y cwestiwn hwn i wahaniaethu rhwng y rhai sy'n 'gynganeddwyr' a'r lleill. Heblaw, wrth gwrs, fod 'na rai'n gelwyddog, ond gall hynny godi mewn unrhyw gwestiwn mewn unrhyw holiadur. Rwy'n gorfod tybio, felly, nad oes celwyddgwn yn llenwi'r holiadur!

Os nad ydych chi wedi llenwi'r holiadur eto, rhowch gynnig arni - mae sawl un 'di dweud wrthyf ei bod nhw 'di cael tipyn o hwyl wrthi!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Iwan Rhys
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
10/01/2006 19:51 #1335
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch Iwan. Dwi am roi cynnig arni felly.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
08/03/2006 13:35 #1455
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ga i ddiolch yn fawr i bawb a lenwodd yr holiadur hyd yma, ac rwy'n annog pob cynganeddwr sydd heb, i wneud hynny! Byddwn y dra-diolchgar am eich cymorth. Cofiwch, ni fyddaf yn cyhoeddi ymatebion unigol, dim ond canfyddiadau cyffredinol.

Sylwaf fod 54 wedi ateb cwestiwn y pôl piniwn (ar ôl i Jo Blog y Ceiliog Cw^l fod mor hy â dwyn cwestiwn o'm hodliadur i!), felly mae'n amlwg fod digon ohonoch yn diddori yn y pethau hyn. (Heblaw, wrth gwrs, fod 'na rai yn ateb y pôl piniwn fwy nag unwaith!)

Mae'n siwr y byddaf yn cyhoeddi rhai o'r canfyddiadau mwyaf diddorol yma yn yr Annedd, felly cadwch lygad (neu glust!) yn agored.

Iwan Rhys
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Iwan Rhys
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
09/12/2006 14:37 #1907
par:Holiadur y Cynganeddwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gynganeddwyr mawr a mân!

Diolch i bawb ohonoch sydd wedi rhoi chydig funudau i gwblhau'r holiadur.

Ond os nad ydych, beth amdani?

Neith hi mond cymryd rhyw chwarter awr i chi - a byddwch yn rhan o'r ymchwil ddiweddaraf i Gerdd Dafod gyfoes!

Y cyfeiriad e-bost ar gyfer dychwelyd yr holiadur yw iwanrhys@hotmail.com

Brif Gopyn, ga i fensh yn yr Hafan i hysbysebu'r Holiadur unwaith eto, os gweli fod yn dda?

Hwyl, a diolch,

Iwan Rhys
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Iwan Rhys
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed