Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Meddwl y Gynghanedd
19/01/2006 13:47 #1355
Meddwl y Gynghanedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae edrych drwy ragymadrodd Bobi,
o bawb, yn waith anodd.
Ai po^s yw, o fewn ryw rodd,
i brifeirdd ateb rywfodd?

Help! All rhywun fy ngoleuo?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Hanesydd
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 29
graphgraph
23/01/2006 19:07 #1365
par:Meddwl y Gynghanedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rhaid i mi ddweud fy mod yn mwynhau'r gampwaith yma'n fawr iawn.

Gwahunwn!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
27/01/2006 16:05 #1384
par:Meddwl y Gynghanedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Newydd gael benthyg hwn o'r llyfgell - rhy ddrud i'w brynu! Mi dria i gael golwg arno dros y penwythnos.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
07/02/2006 13:48 #1420
par:Meddwl y Gynghanedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wir rwan, oes rhywun wedi darllen hon? Ac os oes, all rhywun egluro'n fras wrthyf grynswth ei ddadl?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Hanesydd
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 29
graphgraph
10/05/2006 14:24 #1563
par:Meddwl y Gynghanedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn fras (wedi darllen ran fwyaf o Rhan 1 ers i mi gael y llyfr yn bresant penblwydd mis Chwefror), dwi'n meddwl (a rhaid dweud rwan y gallwn fod yn hollol anghywir yn hyn) fod y llyfr yn gwneud dau beth:

1. Disgrifio sut mae'r Gynghanedd yn gweithio (o ddarllen y cynnwys, drwy ddadansoddi'r pethau hynny a waherddir yn y gyfundrefn)

a

2. Tipyn bach yn fwy controfyrsial, dadlau fod y Gynghanedd, o'i hanfod, yn adlwyrchiad o'r Absoliwt - i ryw raddau, rhaid i'r Gynghanedd (ac felly, y tybiwn i, rhaid i'r iaith Gymraeg) fod.

Nid ydi'n bosibl ymwahanu'r ddau bwnc hyn. I raddau, tract ieithyddol-wleidyddol yw'r llyfr, yn hytrach na llawlyfr lenyddol.

YFMI mae Jones yn gorddweud ei ail bwynt - adlewyrchiad yw'r Gynghanedd o greadigaeth pobl (ac, gan nodi safbwynt Gristnogol Jones, o hynny yn adlewyrchiad o'r Creawdwr). Mae beirdd holl ieithoedd y byd yn chwarae gyda posibiliadau geiriau yn gwythio'r amlen (neu'n rhoi'r gath yn y ferfa afalau o dro i dro).
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
D. L. Smith
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
18/05/2006 12:05 #1573
par:Meddwl y Gynghanedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr iawn i DL Smith am helpu. O'n i'n meddwl mai fi oedd yn dwp.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Hanesydd
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 29
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed