Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Hen drawiadau
08/03/2006 19:37 #1458
Hen drawiadau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ro'n i'n digwydd pori drwy rifyn Gorffennaf/Awst 1977 o Barddas (mae bywyd ceiliog yn gallu bod yn un difyr dros ben), a sylwi, mewn adroddiad ar gynhadledd flynyddol gyntaf Y Gymdeithas Gerdd Dafod, ar drafodaeth ar gynnwys Yr Odliadur arfaethedig. Cafwyd awgrym gan rywun y gellid cynnwys rhestr o'r "hen drawiadau" fel atodiad i'r odliadur. Anodd fyddai hyn, wrth reswm, gan mai mater o farn, yn amlach na pheidio, yw beth sy'n gwneud trawiad yn un hen ei peidio, a chan gofio hefyd y gall "hen drawiad" fod yn effeithiol dros ben mewn cyd-destun newydd.

Rhyw feddwl oeddwn i y byddai'n bosibl i aelodau'r Annedd lunio rhyw restr o "hen drawiadau", gan ychwanegu mwy wrth i ni glywed neu ddarllen am rai mewn beirniadaethau.

Am nawr, er mwyn i ni gael gweld sut mae'n mynd, gall pawb ychwanegu rhai mewn negeseuon unigol, ond efallai y gall y Prif Gopyn ei rhoi yn rhywle arall yn yr adeilad hyfryd hwn, a hynny yn nhrefn yr wyddor, os fydd hynny'n fuddiol.

Dyma ddau i gychwyn arni:

gaeaf / gwewyr

deffro / dyffryn
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Jo Blog y Ceiliog Cw^l
 
08/03/2006 22:49 #1459
par:Hen drawiadau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Syniad ardderchog Jo. Efallai mai'r peth gorau yn y tymor byr fyddai dechrau casgliad o hen drawiadau yn y fan hon.

Pan fydd nifer go dda o enghreifftiau wedi'u cofnodi yma, gallaf wedyn fynd ati i roi trefn ar y rhestr a'i ffurfioli.

Yn y cyfamser, dyma gyfraniad bach at yr achos - ac ydy, mae honna'n hen drawiad hefyd!

gweled / golau

heno / hunan

llyn / llonydd
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
09/03/2006 09:27 #1462
par:Hen drawiadau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
gwybod / gobaith
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
12/03/2006 15:07 #1464
par:Hen drawiadau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi'n feistr ar hen drawiadau. Dyma rai yr ydw i wedi'u defnyddio'n ddiweddar:

bore / barrug

cofio / cyfan

gwanwyn / egino
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
14/03/2006 13:24 #1467
par:Hen drawiadau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A minnau. Dyma gwpl o'n rhai diweddar i:

estron / distryw

ateb / eto

gorau / ei gariad
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Hanesydd
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 29
graphgraph
14/03/2006 17:03 #1468
par:Hen drawiadau Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ma bore da yn hen drawiad ond mi yden ni'n dal i'w ddefnyddio fe!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ffinnant
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 59
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed