Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Awdl Enghreifftiol
12/10/2008 15:26 #2241
Awdl Enghreifftiol Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Awdl Foliant i’r Cynghorydd
(Neu Farwnad y Pwyllgorddyn)


Englyn Unodl Union

Ffyrnig ‘ladd’ a phren gleddyf; - ei ‘glodfawr
Galedfwlch’ ddug lawryf.
 gwibiog griw’n gowboi cryf,
Sorrai onid âi’n Siryf.

Hir a Thoddaid

Arwydd dyfodol roddwyd o’i fedydd,
Un i arswydo hen sêr y Sidydd.
Gwingai i arwain ci fro’n Gynghorydd,
Ac wedi orig mynd yn Gadeirydd.
Yn firagl ar leferydd, awdurdod
 dawn i osod safon Dinesydd.

Cyhydedd Fer

Efo’r ffyrm efe yw’r fforman,
Llywiodd hwn rhag lladd ei hunan.

Englyn Unodl Crwca

Un lluniaidd llawn callineb,
Digon o hwyl, digio neb.
Hynod ddi-dderbyn-wyneb, - dilediaith,
Hoff o’i Iaith, a ffraetheb.

Cywydd Llosgyrnog

Yn reddfol syrthiodd ar hawddfyd
Y siop-stiward siapus diwyd,
Nad oes syflyd i’w safle.

Y camwr rhwydd o flaen camrâu,
A chwiliwr am y cylch-olau,
Ar bapurau bob bore.

Cyhydedd Hir

Dwylath di-elyn, harddaf pwyllgorddyn.
Mwy hynod wedyn mewn diwydiant.
Gwylied ac eilio, beunydd esbonio,
Gwrando neu addo mwy na haeddant.

Englyn Penfyr

Rhygnai fis ar ganfasio, odro blaen
Pedair blynedd cryno;
Doir o bell i’n darbwyllo.

Gwawdodyn Hir

Un Oes Aur ydoedd o siaradwr,
Yn gyn-etholiad ganwaith alwr
Ar hynt a helynt y trethdalwr,
A buan yr aeth yn ben-rheithiwr.
Riteiriodd yn record-dorrwr, bwrdais
 bwled lais dros ei bleidleisiwr.

Rhupunt Byr

Praff ysgwyddog
Em sad swyddog,
Ustus Heddwch.

Tôn eglwysig
A sŵn pwysig
Sy’n y peswch.

Clogyrnach

Lleiaf arfer a llafurwaith,
Ond yn gyfrwys dan y Gyfraith,
Draig wrth ben drygau, i fwrw dan farrau
Hen fodau anfadwaith.

Rhupunt Hir

Hynafiaethwr, difyr draethwr,
Llywodraethwr llai o drethi.
Gŵr cofnodion, trin anffodion
Neu drafodion dirifedi.

Cyrch a Chwta

Gŵr Gwadd er lleygwr Gwyddor,
Yn ddiymwad â’i Hawddamor;
Hen Sgowt ac aml Ysgutor,
Yn ei floneg yn Flaenor.
Sylw ffraeth wnaeth ym mhob neithior,
Yn emydd cynnil hiwmor.
Ond aruthr oedd fel derwen,
Ag angen am ei gyngor.

Tawddgyrch Cadwynog

Dôi â hydoedd o nodiadau,
Gofyniadau yn gyfnodol.
Oesol ydoedd ei sylwadau
A dwrdiadau awdurdodol.
Am delerau y ‘Pwerau’,
Am iawnderau mynnwyd eiriol,
Cymwysterau ‘Cyfleusterau’,
Anawsterau yn ystyriol.

Englyn Cyrch

Derwydd ym mhob Cadeirio,
Ag elwch o’i ‘Heddwch!’ o.
Fe’i rhwygwyd o’i foregwaith
I nawngwaith ar ryw Gwango.

Byr a Thoddaid

Doethwr y trafodaethau
A diwyd dwrch-daear y ffeithiau.
Hirben aelod ar banelau,
Ymlidiwr mewn ymholiadau
Ac yn llwynog ar gynlluniau.
Ba well gwariwr ar bwyllgorau?
I’w Gorff gŵr y ffigurau, a cheidwad,
Gwarchodwr cyllidau.

Cywydd Deuair Fyrion

Dawnus denor,
Pen camp ein côr.
Rhy diwn ar dant,
(Nid Hen Nodiant.)

Englyn Proest Cyfnewidiog

Hen ffigur craff a gŵr crwn,
Yn nrama’r fro mawr fu’i ran.
Trysorydd a llywydd llon
A rydd gownt ar ddu a gwyn.

Gwawdodyn

Pae aelod mor ffyddlon Gapelwr?
Ar apeliadau’n orau pleidiwr,
Ac weithiau yn bregethwr; megis paun
Ar gloi Emynau’n rhugl Amenwr.

Englyn Proest Cadwynog

Ac ar haeddiant y graddiodd
Yn ei rawd, - ‘Er Anrhydedd’.
Rhyfeddwn na ddarfyddodd
Yn Fonsŵn o fewn Senedd.

Englyn Milwr

Arwisgir ar ei ysgwydd
Euraidd dsaen ar ddod i Swydd.
O! Mae siwgr ym mhwysigrwydd.

Awdl Gywydd

Y llewyrch hollalluog,
Dwy-ieithog i’r gymdeithas,
Yn goleddwr pob gloddest,
I arddwest dôi ag urddas.
I gael hofran ‘myst lifrai,
Apeliai ‘mynd i’r Palas’.

Cyhydedd Naw Ban

A mud yw’r dorf a’r modur dyrfa;
Ymestyn, res i’r pentref nesa’
Dawedog, leddf gludiad i gladdfa
Lliwgar aelod i’w bwyllgor ola’.

Cywydd Deuair Hirion

O fewn taw y fynwent deg,
Cyn faer dan gaer o garreg.

Toddaid

Er yn nofis i’r Nefoedd, daeth i’r fan
Un â thrydan yn ei weithredoedd.
Â’i esgyll a’i wenwisgoedd, uwchlaw byd
Mwynha fywyd Nef Gymanfaoedd.

A ninnau oddi tanodd yn holi,
O un ‘teidi’, pa faint a adodd.
Eto i gyd yntau gadwodd ‘n anhysbys
O’i ewyllys yr hyn a allodd.


R.L.Jones (Llanbedrog)
Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1979
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed