Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: vers libre gynganeddol
13/03/2005 10:05 #233
vers libre gynganeddol Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
fe ddychrynis i yn ddiweddar o weld bod Etifeddiaeth gan Gerallt Lloyd Owen yn cael e chyfri fel cerdd benrydd ar gyfer TGAU (yn yr un maes ag Er Cof am Kelly gan Menna Elfyn a Glas gan Bryan Martin Davies (!)).

Os ydw i wedi dallt yn iawn wrth dramwyo ar hyd coridorau addysg, y diffiniad ysgoluwchraddaidd o gerdd gaeth ydi cerdd â chynghanedd ymhob llinell o'i heiddo (wel, heblaw pan fydd gynnoch chi stiwdants ar brofiad gwaith yn deud wrth eich fformwonar o frawd a'i gymdeithion mai cerdd ar fydr-ac-odl ydi cerdd gaeth. stori arall.).
Ond mae 'na gynghanedd ymhob llinell o Etifeddiaeth. Ac mae hi yn dal i gael ei chyfri yn gerdd vers libre megis ECAK a Glas.

ond dwi'n meddwl mai arbrawf oedd y vers libre gynganeddol, a bod hwnnw yn arbrawf na lwyddodd gan unrhywun oni bai am eithriadau prin gan Gerallt.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
13/03/2005 23:29 #241
Cyf:vers libre gynganeddol Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
hysbys
ond dwi'n meddwl mai arbrawf oedd y vers libre gynganeddol, a bod hwnnw yn arbrawf na lwyddodd gan unrhywun oni bai am eithriadau prin gan Gerallt.

Dydw i ddim yn meddwl y gellir cyfeirio at rywbeth sydd wedi bod yn rhan o farddoniaeth Gymraeg ers dauddegau'r ganrif ddiwethaf fel arbrawf. I mi, mae o'n ymestyniad angenrheidiol o'r traddodiad. Mae'n wir nad ydy o wedi bod yn llwyddiannus bob amser, ond yng ngwaith bardd fel Alan Llwyd, mae o'n gyfrwng pwerus iawn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
14/03/2005 09:41 #249
Cyf:vers libre gynganeddol Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fy nealltwriaeth i yw mai canu cynganeddol ar fesurau rheolaidd yw canu caeth. Gan fod elfen o ryddid (o ran hyd llinellau), gallaf ddeall pam nad yw cerddi vers libre cynganeddol yn cael eu hystyried yn yr un dosbarth â'r canu caeth.

Ond rwy'n cytuno gyda Gavin fod y vers libre cynganeddol yn gallu bod yn gyfrwng effeithiol iawn yn y dwylo cywir.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
30/05/2006 23:50 #1607
par:vers libre gynganeddol Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
hysbys a ysgrifennodd:

ond dwi'n meddwl mai arbrawf oedd y vers libre gynganeddol,
a bod hwnnw yn arbrawf na lwyddodd gan unrhywun oni bai am eithriadau prin
gan Gerallt.


Blincin hec! Ymddiheuriadau am ddefro hen edefyn ond wele Euros Bowen a hyd yn oed
T. Gwynn Jones i rhyw raddau. Os nad oes gin y ddau yma gerddi anhygoel dwn i'm pwy sy. Chydig bach
mwy nag arbrofi yn fy marn bach i. Swn i'n deud mai tueddiad yr oes ydi hi i beidio a mynd a'r 'arbrawf' yn ei flaen. Saff i ti welwn i feirdd
yn cynganeddu llinellau o hyd amrywiol rhywbryd eto'n y dyfodol, a hynny'n llwyddiannus.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Gwilym
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed