Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: colli sillafau yn rhywle...
03/02/2005 16:40 #28
colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
faint ohonoch chi sydd wir yn credu mai dusill yw geiriau fel "tymestl", "cenedl", "distadl", "dinistr" ac yn y blaen?
Yn bersonol fedra i ddim yn fy myw eu clywed nhw yn ddim byd ond trisill, a dwi hefyd yn clywed "eithr", "chwedl" ac yn y blaen fel geiriau deusill.

Cymerwch y llinell ganlynol o Farddas diweddar
dwi ddim yn cofio pwy:
a phob ffenestr eithr estron...Yn bersonol dwi'n methu â chlywed y llinell hon yn ddim byd ond naw sill (neu wyth ar uffarn o binsh o'i dweud hi fel tasach chi ar set y toiled â dernyn styfnig yn eich anws - dweud "eith restron") ac mae'r gynghanedd yn sigo oherwydd mai "ffenestyr" a ddywedir.

Dyna ydi 'marn i beth bynnag.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
03/02/2005 16:48 #29
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ac un pwynt arall - sbiwch o dan 'cenedl' yng NgyB ac mi roith o'r sillafiad
kenedel, kenetyl, [g]enedyl, [g]enedel, kenedyl, kenedyl
i chi o wahanol ffynonellau. Yn yr unfed ganrif ar bymtheg y gwelwyd y ffurfiau cywasgedig "cenedl" a "cenetl" gyntaf yd y gwela i
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
04/02/2005 01:09 #30
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fe benderfynais i ofyn y cwestiwn hwn yn y dosbarth cynghanedd heno. Ateb fy athro oedd bod yn rhaid i bob bardd ddilyn ei glust ei hun. Os wyt ti hysbys yn clywed 'cenedl' a 'thymestl' fel geiriau tri sillaf, yna boed felly.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
04/02/2005 14:33 #32
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Hmmm. Mae na broblem amlwg efo hyn os oes pobl (gair deusill arall!!) yn darllen dy gerdd a dy fod di wedi defnyddio gair megis 'cenedl' yn drisill. Y tebyg ydi y bydd y darllenydd neu feirniad yn dy ddwrdio di am greu llinell sillaf yn fyr.
Be hoffwn i wybod barn eraill amdano yw sut i oresgyn hyn? Pa mor dderbyniol ydi hi i ysgrifennu'r geiriau hyn fel "Pobol' neu 'Chwedyl' gan amlygu yr hyn mae'r bardd ei hun yn glywed wrth ddweud y gair. Mae rhai i weld yn fwy derbyniol nac eraill. Mae sawl bardd wedi defnyddio'r ffurf "pobol" eisoes, ac ymddengys yn dderbyniol, ers blynyddoedd buom oll yn gwylio "Pobol y Cwm" (ella). Ymsyniaf fod sillafiad megis 'cenedyl'yn hollol wirion i'r llygad ac i'r glust gan ei fod yn torri ar batrwm acennu'r Gymraeg ar y goben.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Osian Rhys Jones
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 9
graphgraph
09/02/2005 13:52 #63
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
O ddilyn dy glustiau, gan adael i'r rheiny wrando ar yr hyn sy'n cael ei ynganu ar lawr gwlad, ei di ddim yn bell o'th le.

Deusill yw'r ynganiad arferol o 'pobol', felly hefyd 'cenedl'.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
09/02/2005 15:20 #64
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
blobby a ysgrifennodd:
Deusill yw'r ynganiad arferol o 'pobol', felly hefyd 'cenedl'.

Wel dwn i'm. Mi faswn i'n deud mai trisill ydi cenedl, dim ond fod yr un olaf (yr "yl" yn un wan iawn, dyma pam mae modd ei gywasgu'n ddeusill mewn llinell o gynghanedd heb swnio'n wirion.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed