Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: colli sillafau yn rhywle...
09/02/2005 15:24 #65
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
wyt ti'n awgrymu taw gair acennog ydy cenedl felly - fel Merica Twm Morys?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
09/02/2005 18:38 #68
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Does dim angen dechrau lladd ar Twm eto! Duwadd mawr!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
09/02/2005 22:20 #70
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
blobby a ysgrifennodd:
wyt ti'n awgrymu taw gair acennog ydy cenedl felly - fel Merica Twm Morys?

Nac ydw.

Dydi'r acen sydd yn disgyn ar y r"l" ddim yn ddigon cryf i gynnal prifodl acennog, tra bo'r acen sy'n disgyn ar yr "a" olaf yn "Merica" ynddigon cryf, fel yr "ant" yn "eliffant".

Yn fy marn i 'no.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
21/02/2005 14:07 #120
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd yn y Babell Lên yn EG 1974 aeth Pwyllgor Llên canolog yr Eisteddfod Genedlaethol ati i ffurfio Panel Cerdd Dafod i "ailystyried rhai agweddau ar grefft cerdd dafod". Aelodaeth y Panel oedd Geraint Bowen, Dic Jones, T. Llew Jones, Thomas Parry, Brinley Richards, Emrys Roberts, Gwilym R. Tilsley ac Alan Llwyd. Mae'n debyg fod y panel wedi cyfarfod dair gwaith rhwng 1976-7 cyn cyhoeddi eu hadroddiad yn rhifyn Mehefin 1977 o Barddas. Dyma sydd yn yr adroddiad hwnnw ar fater cyfri sillafau mewn geiriau. Does yna ddim byd yn newydd yma, ond mae'n ddifyr fod y drafodaeth yn parhau dros chwarter canrif yn ddiweddarach!

Cafwyd trafodaeth faith ar y geiriau yr arferid eu defnyddio fel rhai unsill ond sydd bellach yn 'swnio'n' ddeusillafog - rhai fel MARW, GARW, DELW etc. Barn unfryd y Panel oedd y dylid caniatau i'r rhain fod yn unsill neu yn ddeusill o hyn ymlaen - fel y bo hwylusaf i'r bardd wrth gyfansoddi. Golyga hyn fod y Panel yn argymell derbyn fod odli parau fel DELW-MARW, LLW-CADW etc, bellach yn gywir. Canfuwyd wedyn y gallai anhawster godi pan eir ati i lunio Cynghanedd Lusg gan ddefnyddio'r geiriau uchod yn ddeusill, e.e. p'un sy'n gywir? 'Mae fy nghâr wedi marw', neu 'Tros y bar aeth i farw'. Gan mai newid diweddar yw'r uchod barnai'r Panel y gellid argymell fod y ddwy'n dderbyniol.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Yr Athro
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
13/03/2005 09:55 #232
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sut y byddwch chi yn odli geiriau "acennog" fel marw ar ddiwedd llinell mewn cwpled cywydd ta?

YMLAEN A'R VERS LIBRE GYNGANEDDOL!!!
(gyda llaw, be ydi'ch barn chi am fod Etifeddiaeth, GLO, yn cael ei chyfri fel cerdd benrydd ar gyfer TGAU? )
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
14/03/2005 18:32 #254
Cyf:colli sillafau yn rhywle... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
mi o'n i yn darllen "creyr yn llanuwchllyn" neu rywbeth tebyg gan Alan Llwyd yn fy arholiad Bioleg y bora 'ma (wel, be wnewch chi mewn lle felly, te?) a dyma fi yn sylwi ar y paladr yma:
ar ungoes, y creyr hengall - un main, hagr
yn miniogi'i ddeall...

y? cyfri 'hagr' fel gair unsill diacen?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed