Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1234567
Pwnc: Erthygl Olygyddol Barddas
07/04/2005 16:09 #361
Erthygl Olygyddol Barddas Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Beth yw barn selogion yr annedd am erthygl olygyddol yn y rhifyn diweddaraf o Barddas?
Hawdd iawn yw i Alan Llwyd lambastio'r rhai a fu'n trafod perthnasedd rheolau megis d + d = t yng Ngwyl Ty Newydd heb iddo hyd yn oed drafferthu i fynychu'r Wyl Gynganeddu ei hun!
Ro'n i'n teimlo wrth ddarllen yr erthygl ei fod yn gwahodd trafodaeth ond ar yr un pryd yn ei chladdu hi trwy wrthod yn llwyr a chydnabod y gall fod yn rhaid newid rheol o'r fath wrth i iaith newid dros gyfnod hir o amser!
Dwi'n meddwl ei bod yn bwysig fod y materion yma yn cael eu trafod o ddifri, a bod pawb yn rhan o'r drafodaeth, fel na fydd Alan Llwyd na neb arall yn gorfod dibynnu ar adroddiadau ail-law o'r hyn sy'n cael ei drafod wrth lunio erthygl o'r fath!
Mae Alan Llwyd wedi gwahodd trafodaeth, felly oes modd trafod y peth yma ar yr Annedd ac anfon cynnyrch y drafodaeth yn ei flaen i'r Gymdeithas Gerdd Dafod er mwyn symyd y drafodaeth yn ei blaen?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Cyfriniol
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
07/04/2005 16:58 #362
Cyf:Erthygl Olygyddol Barddas Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae rhywfaint o sgwrs eisoes wedi bod yma:

www.cynghanedd.com/annedd/component/opti...view/id,305/catid,3/

Bu gwyl gynghaneddu yma yn Aberystwyth ychydig wythnosau yn ol lle bu trafodaeth hir ar ddulliau o ddatblygu'r rheolau cerdd dafod. Penderfynwyd mai'r wyl yn Aberystwyth oedd a'r croesdoriad mwyaf eang o feirdd a phrydyddion, felly cytunwyd mai gyda'r wyl hon y mae'r hawl i newid y rheolau, os oes angen.

Eisoes daethpwyd i gytundeb ar odli trwm/ysgafn a bwriedir cyhoeddi'r canlyniadau mewn erthygl yn Barddas maes o law.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
10/04/2005 18:31 #365
Cyf:Erthygl Olygyddol Barddas Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Pwy drefnodd yr wyl hon, a phwy oedd yno?

Swnio'n ddifyr iawn.

Oes bwriad cynnal un arall?

Os felly, oes modd rhoi hysbyseb yma, fel bo pawb yn cael gwybod?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
10/04/2005 21:47 #366
Cyf:Erthygl Olygyddol Barddas Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
chlywais i'r un gair amdani
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
11/04/2005 10:47 #371
Cyf:Erthygl Olygyddol Barddas Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
I fynd yn ôl at awgrym gwreiddiol Cyfriniol, dwi'n cytuno fod angen symud ymlaen rhywsut neu'i gilydd yn lle dychwelyd at yr un trafodaethau bob blwyddyn yng Ngwyl Gynganeddu Ty Newydd (yr unig wyl gynganeddu y gwn i amdani).
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
11/04/2005 11:39 #375
par:Cyf:Erthygl Olygyddol Barddas Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gewn ni fwy o wybodaeth am yr wyl hon? Nes i ddim clywed dim amdani. Am hysbysebu gwael!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Jo Blog y Ceiliog Cw^l
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 71
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1234567
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed