Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1234
Pwnc: Y Strac
24/04/2005 12:38 #457
Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n ddrwg gen i, ond fedra'i ddim ymatal mwy.

Pob tro mae pobol yn dechrau son am reolau cerdd dafod ac ati, yr un pynciau o hyd sy'n cael eu trafod, llythrennau dwbl, y gytsain f, ateb h, llusg wyrdro.

Nid oes neb yn mynd i'r afael ag un o'r pynciau pwysicaf a godwyd yn y rhestr o faterion i'w trafod, sef dyfodol y strac yn y trydydd mileniwm.

Mae nifer o gerddi heddiw sy'n hepgor yr hyn a ystyrid hyd yn ddiweddar yn un o hanfodion toddaid hir a thoddaid byr, a thrwy hynny'n hanfod yr englyn unodl union.

Gwn fod ambell un o'r farn nad yw'n englyn, oni bai bod strac ynddo. bethyw barn yr annedd? Ydi hwn yn destun pol piniwn?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
24/04/2005 14:09 #458
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn fy englynion i, bu^m yn ceisio ddefnyddio'r strac 'mond pan fo rhediad y frawddeg yn gofyn am un. Hynny yw, os fyddai gen i linell gynta a geiriau cyrch fyddai'n llifo fel un brawddeg neu gymal o frawddeg, nid oeddwn yn defnyddio strac.

Ond yn ddiweddar euthum i'w ddefnyddio yn llai a llai amal. Os mai fi, nawr, fydde'n ysgrifennu'r paladr

Y bardd trwm dan bridd tramor - y dwylaw
na ddidolir rhagor;

Fe fyddwn i mwy na thebyg yn ygsrifennu

Y bardd trwm dan bridd tramor, y dwylaw
na ddidolir ragor.

Hynny yw, rwy'n ceisio defnyddio pa bynnag atalnodi a fyddwn yn defnyddio petai'n ddarn o ryddiaeth.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Jo Blog y Ceiliog Cw^l
 
24/04/2005 15:35 #459
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
dwi ddim yn hoff o'r adegau pan ydi'r strac yn cael ei ddefnyddio fel atalnod, a prin iawn y bydda i yn ei ddefnyddio fo mewn englynion. ond mewn toddeidau, dwi'n fwy tueddol o'r ddefnyddio fo - dwn i ddim pam.

fe welais i T Gwynn Jones yn gosod ei englynion fel hyn: (wrth gwrs, roedd cynnwys yr englyn ychydig yn wahanol)
y bardd trwm dan bridd tramor,
y dwylo na ddidolir rhagor;
y llygaid dwys dan ddwys ddôr,
y llygaid na all agor.

beth ydi barn y trigolion am hyn?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
25/04/2005 15:49 #461
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mi fyddai yn hepgor strac os yw'r llinellau yn rhedeg i'w gilydd neu'n goferu neu be bynnag ydych chi moyn galw fe. Sai'n gweld pwynt o roi stracna os nag yw'r englyn yn amlwg yn llifo'n well hebddo. Os oes saib naturiol yn dilyn y linell gyntaf yna fe fyddai'n defnyddio strac. Mi fyddai'n neud run peth gyda thoddeidiau.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ffinnant
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 59
graphgraph
25/04/2005 16:02 #462
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dyfodol Y Strac fydd testun pôl piniwn mis Mai felly.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
25/04/2005 17:47 #464
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Arferiad rhai o athrawon ein hysgol ni oedd diffinio englyn yn ôl ei "siâp". Hynny yw:

Y bardd trwm dan bridd tramor - y dwylaw
Na ddidolir rhagor;
Y llygaid dwys dan ddwys ddôr:
Y llygaid na all agor.

Gyda'r llinellau yn mynd "mewn ac allan" fel uchod, a chyda'r strac yn y man priodol.
(gyda rhyw led sôn am y gynghanedd).

Yna, mewn rhyw ffug arholiad Uwch Gyfrannol yn y chweched isa, dyma ni'n cael cadwyn o 4 neu 6 o englynion gan GLO, i'w gwerthfawrogi, yn y siâp:

Y bardd trwm dan bridd tramor, y dwylaw
Na ddidolir rhagor;
Y llygaid dwys dan ddwys ddôr:
Y llygaid na all agor.

Dim ond fi, allan o ddeuddeg ohono' ni, lwyddodd i sylwi mai englynion oedd 'da ni!

Beth bynnag:

Na, dwn i ddim pam, ond dwi ddim yn rhy hoff o "siâp" yr englyn yn neges Hysbys.
Mae'n well 'da fi aros gyda'r "siâp" areferol (dwn i ddim pam, drachefn), ond fel arfer heb y strac, ac fel arfer heb lythrennau breision heblaw fy mod yn dechrau brawddeg newydd.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Jo Blog y Ceiliog Cw^l
 
Dos i'r brigTudalen: 1234
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed