Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1234
Pwnc: Y Strac
26/04/2005 21:56 #475
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae fel llun gwych heb ffrâm. Neu bryd blasus heb blât. ac ati ac ati.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
27/04/2005 17:32 #476
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
digon gwir - ond mae'n well cael englyn da wedi'i osod yn amheus nag englyn gwael (yn ystyr gyfarwydd y gair hwnnw) wedi'i osod yn berffaith.
ond wrth gwrs, os ydi bardd yn credu bod gosod yr englyn mewn rhyw ffordd arbennig yn cryfhau'r neges wel boed i'r brdd hwnnw osod yr englyn yn addas. er enghraifft, pan ymddangosodd englyn arobryn mapd, am y lle celf a chrefft yn steddfod tredegar, yn golwg mi oedd o wedi'i osod mewn modd . . . arbrofol ddeudwn i. wrth gwrs nad ydi'r dull hwnnw yn mynd i ennill ei blwyf gyda phob englyn ond mi oedd o yn cyfleu neges myrddin yn well, neu fysa fo ddim wedi ei osod o fel ag y gwnaeth o.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
27/04/2005 17:40 #477
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Sa i'n siwr o'ch dadl chi. Does neb yn ceisio dweud fod siap englyn yn gwneud englyn sâl yn dda! Ond mae englyn da yn edrych yn well wedi ei osod yn iawn. Ar y llaw arall, nid yw englyn da yn edrych yn dda os yw wedi ei osod yn ddi-grebwyll!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
27/04/2005 17:53 #478
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
dwi'n cytuno i raddau helaeth. y 'di-grebwyll' yma ydi'r peth! mae'n rhaid parchu 'crebwyll' y bardd os ydi o yn fardd go-lew yn does?
mae'r siâp sydd yna i englyn strêt erbyn hyn wedi ennill ei blwyf am reswm yndyndi? mae pobol ar draws y canrifoedd wedi arbrofi efo'r mesur ac wedi dod i'r casgliad mai dyna'r ffordd orau i osod englyn, a mi ydw i yn meddwl iddyn nhw ddewis yn doeth.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
29/04/2005 15:19 #481
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
rhowch sylwedd dros siap i mi unrhyw amser
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
03/05/2005 15:28 #485
par:Y Strac Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wel wir Disgybl, mae'n amser caled d'addysgu di!

WRTH GWRS fod sylwedd yn bwysicach na'r cysodi! Does neb yma, gobeithio, yn ddigon dwl i ddadlau fel arall!

Y pwynt yw ei fod fel llun Picasso heb ffrâm! Grêt, os yw'r llun yn wych - mae'n wych ta waeth beth yw'r steil gosod, ond os yw wedi ei fframio'n daclus - wel, clasur!

Wrth gwrs mae eithriadau lle mae ambell i artist arbrofol yn argymell nad oes angen ffrâm o gwbl i'w lun. Boed felly ac efallai fod gwerth i'r llun hwnnw o dro i dro hefyd, ond yn gyffredinol mae angen ffrâm dda. Ac ar ambell achlysur mae'r diffyg ffrâm yn ran allweddol a hanfodol o'r ddelfryd y tu ôl i'r llun - graffiti er enghraifft.

Felly sylwedd yn gyntaf bob tro - ie, ond ni ddylid esgeuluso'r dull traddodiadol o osod.

Dywedodd rhywun rywdro fod rhyw wraig hardd oedd wedi pasio'i blynyddoedd gorau yn debyg i lun gan Monet, yn edrych yn wych o bell ond yn dipyn o lanast pan yn edrych yn agos arno. Awgrymaf yma fod englyn celfydd gyda'r gosodiad cywir yn Cezanne.

Annifyr ydyw cerdd dafod - salw
heb sylwedd yn hanfod;
Ond yn ddi-os, sicrha'i osod
Yn iawn nad yw'i drem yn od!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
Dos i'r brigTudalen: 1234
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed