Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: traws fantach ddigystain
19/05/2005 17:55 #527
traws fantach ddigystain Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ydi hi yn bosib, yn eich barn chi, i gael cynghanedd heb gytseiniaid yn cael eu hateb? Ac ydi hyn yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynghanedd? Hynny ydi, a oes modd cyfiawnhau cynghanedd ddiacen heb gytsain, er enghraifft
Ieuan ar frig yr awel
ond nid
O! Awr yn niddostra'r berth,
sydd â phrifodl acennog?

Yn bersonol, dwi'n ansicr o hyn. Y cwestiwn, mae'n siwr, ydi beth yw diffiniad rhywun o linell o gynghanedd (groes / draws, hynny yw). Os mai
Cyfres o eiriau lle mae pob cytsain yn y rhan gyntaf yn cael ei hateb yn yr ail ran.
ydi o, dydw i ddim yn gweld rhewm dros beidio â chaniatàu'r llinellau uchod. Ond mi allach chi ddadla wedyn nad oes cynghanedd yma gan nad oes dim byd yn cael ei ateb. Dyna lle mae'r aceniad yn dod i mewn. Mae'r llinell gyntaf uchod yn canu i mi yn fwy na'r ail, a dwi'n credu bod hynny oherwydd bod yr acen yn cael ei hateb ( geirio blêr. sori.) ma gynnoch chi y patrwm
:- / ( ) :-
yn lle dim ond
: / ( ) :.

gobeitjio i chi ddallt hynna yn o lew. ma hi'n anodd esbonio ar bapur (neu sgrîn) - ella cawn ni seiadu dros hyn mewn rhywle lle bydd hi'n fwy cyfleus i floeddio enghreifftiau a lluchio dwylo i'r awyr aballu.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
19/05/2005 19:56 #528
par:traws fantach ddigystain Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gan mai cyfuniad o gyfatebiaethau ydy'r gynghanedd - yn cynnwys cyfatebiaethau acen, does gen i ddim problem o gwbl gyda chynghanedd lafarog fel 'ieuan ar frig yr awel'.

Ond, dydw i ddim yn hapus gyda'r ail enghraifft, nid am ei bod hi'n llinell acennog ond oherwydd y 'b' swnllyd sy'n dod o flaen yr acen. Byddwn yn hapus gyda llinell fel hyn: 'O awr yn gorwedd mewn yd'.

Mae 'na enghreifftiau yn does o englynion heb unrhyw gyfatebiaeth gytseiniol?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
19/05/2005 20:38 #532
par:traws fantach ddigystain Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
fel hwnnw i'r wy?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
20/05/2005 11:25 #536
par:traws fantach ddigystain Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
disgybl a ysgrifennodd:
Gan mai cyfuniad o gyfatebiaethau ydy'r gynghanedd - yn cynnwys cyfatebiaethau acen, does gen i ddim problem o gwbl gyda chynghanedd lafarog fel 'ieuan ar frig yr awel'.

Ond, dydw i ddim yn hapus gyda'r ail enghraifft, nid am ei bod hi'n llinell acennog ond oherwydd y 'b' swnllyd sy'n dod o flaen yr acen. Byddwn yn hapus gyda llinell fel hyn: 'O awr yn gorwedd mewn yd'.


Byswn i'n cytuno fod y llinell gyntaf yn ok, a chynghanedd sain fel hon gan Dic Jones,

a gwisgo'u crwyn am wyn iau (sori sai'n gwbod shwd ma rhoi to bach ar yr w )

ond fyswn i ddim yn hapus o gwbl da'r ail linell. Byddwn yn gyndyn i ddefnyddio llinell disgbl uchod hefyd, gellid dadle ei bod hi'n gywir ond ma hi'n swno'n wan i mi.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Ffinnant
 
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed