Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: "R" Wreiddgoll
09/02/2005 18:46 #69
"R" Wreiddgoll Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Teimlo fod angen lle i'r drafodaeth 'R' wreiddgoll yn y seiat newydd megis yn y seiat flaenorol...

58% oedd yn erbyn defnyddio'r 'R' Wreiddgoll yn ôl y Pôl Piniwn ar:

www.cynghanedd.com/pleidlais.shtml

Daw dydd y bydd mawr yr R fechan....
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
13/02/2005 18:23 #86
Cyf:"R" Wreiddgoll Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
ond dim ond 23% oedd o'i blaid...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
13/02/2005 21:24 #89
Cyf:"R" Wreiddgoll Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
nid a dweud y gwir, ddisgybl. roedd yr 19% arall o blaid ei defnyddio dan rai amodau.

ond cyfaddefiad -
bu i hysbys, yn ei ieuenctid, bleidleisio amryw o weithiau o blaid yr 'r', gan feddwl y byddai ei chaniatau yn arwain at fwy o rwyddineb wrth dramwyo llwybrau cerdd dafod. bellach mae o o'r farn mai peth hynod wirion oedd hynny gan bod y glust yn methu'n lân â pheidio clywed y rhowlio tanceraidd hwn waeth lle y mae o yn y llinell.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
22/02/2005 16:01 #128
Cyf:"R" Wreiddgoll Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
O ran diddordeb, dyma oedd gan Adroddiad y Panel Cerdd Dafod i'w ddweud ar y mater hwn yn 1978:

Cytunwyd (ond nid yn unfrydol) na ddylid derbyn unrhyw gytsain yn 'wreiddgoll' ac eithrio'r 'N'.

Fawr ddim wedi newid mewn chwarter canrif felly!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Yr Athro
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
23/02/2005 21:46 #134
Cyf: R wreiddgoll Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yr Athro:
Cytunwyd (ond nid yn unfrydol) na ddylid derbyn unrhyw gytsain yn 'wreiddgoll' ac eithrio'r 'N'.

Oedd Darfodedigaeth ar y panel felly?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
24/02/2005 10:39 #138
Cyf: Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Darfodedigaeth a ysgrifennodd:
Daw dydd y bydd mawr yr R fechan....
Ni o'n i yn meddwl mai'r broblem oedd ei bod hi yn rhy fawr...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed