Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: "N" wreiddgoll wedi "H"
18/02/2005 08:39 #110
"N" wreiddgoll wedi "H" Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).


I ba raddau mae rhaid ateb N pan mae H yw'r unig gytsain o'i blaen. Dwi'n meddwl y medraf gychwyn llinell gyda "Hyn" heb ateb yr "N" ond beth am "Hynny" neu "Hunan"
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
HenBrentis
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
18/02/2005 09:13 #111
Cyf:"N" wreiddgoll wedi "H" Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn draddodiadol (h.y. hyd nes yn weddol ddiweddar) byddai pawb yn derbyn nad oedd angen ateb yr H na'r N pan fyddai gair fel, dyweder, HENO ar ddechrau llnell. Byddai rhaid atebyr ail N yn HUNAN, fodd bynnag, gan na oddefid dwy N wreiddgoll yn yr un llinell.

Dyma farn nifer o feirdd o hyd, yn enwedig rhai rhyddfrydol fel Idris Reynolds.

Yn ddiweddar, fodd bynnag, mae rhai beirdd (aka Twm Morys) wedi bod yn chwyrn iawn eu beirniadaeth ar y math yma o beth. Iddyn' nhw, dylid osgoi defnyddio N wreiddgoll ac eithrio mewn geirynnau fel YN ac EIN, a dylid ateb H, os nad ar bob achlysur, yna'n sicr pan fo'n disgyn o flaen y brif acen. Dydw i ddim yn siwr a fyddai'n derbyn nad oes angen ateb H mewn geiryn fel HWN neu HYN. Dwi'n tueddu i gredu y byddai'n dibynu ar y cytseiniaid o'i chwmpas. ee byddai DAETH Y WAWR A'R FENDITH HON yn dderbyniol, ond fyddai DAETHAI HI AR DAITH O IAL ddim.

Os ydi Twm ei hun (neu rywun sy'n ei nabod yn well na fi) n darllen hwn, efallai y gallai'n goleuo.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
20/02/2005 15:22 #112
Cyf:"N" wreiddgoll wedi "H" Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Sawl Twm Morys sydd 'na, felly?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Jo Blog y Ceiliog Cw^l
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 71
graphgraph
21/02/2005 12:30 #119
Cyf:"N" wreiddgoll wedi "H" Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Lleng
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
21/10/2008 19:55 #2248
par:Cyf:"N" wreiddgoll wedi "H" Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Goddefiad yw peidio â chyfateb 'H' a goddefiad hefyd yw 'N' wreiddgoll. Barus felly yw'r bardd sydd yn disgwyl peidio gorfod â chyfateb yr un o'r ddau. Mae'r Archdderwydd Brifardd Dic jones yn cytuno (wedi i mi ei oleuo ar y mater wrth reswm).
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Bilwg
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 69
graphgraph
28/10/2008 00:20 #2254
par:Cyf:"N" wreiddgoll wedi "H" Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
y rheol bob amser gennym ni yn y Coleg Barddol ers talwm oedd ei bod yn llawer iawn gwell ateb pob sain amlwg, hynny ydi, pob sain o ddeutu'r acen. Rhyw raff i achub rhywun bob hyn a hyn oed yr 'n' wreiddgoll a'r 'h' heb ei hateb o dan yr acen.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Mochrith
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed