Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Englyn 1af: sylwadau, cywiriadau ayb plîs
19/01/2007 11:01 #1941
Englyn 1af: sylwadau, cywiriadau ayb plîs Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Sut mae,

Dyma fy nghynnig cyntaf ar greu Englyn - buaswn i'n gwerthfawrogi eich sylwadau. Ymddiheuraf mai tipyn o seibargîc dwi ... dwi wedi rhoi cysylltiau i egluro'r cyfeiriadau technegol. Diolch yn fawr!

Yr Afal

Er eu cred mewn tynnu'r craidd - a'i agor
I'w esblygu'n ddiawlaidd
Dig, am eu tiwn sinigaidd
rwym, ydy pengwin y praidd
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
divec
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
19/01/2007 12:25 #1943
par:Englyn 1af: sylwadau, cywiriadau ayb plîs Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
divec a ysgrifennodd:
Sut mae,

Dyma fy nghynnig cyntaf ar greu Englyn - buaswn i'n gwerthfawrogi eich sylwadau. Ymddiheuraf mai tipyn o seibargîc dwi ... dwi wedi rhoi cysylltiau i egluro'r cyfeiriadau technegol. Diolch yn fawr!

Yr Afal

Er eu cred mewn tynnu'r craidd - a'i agor
I'w esblygu'n ddiawlaidd
Dig, am eu tiwn sinigaidd
rwym, ydy pengwin y praidd


Difyr Divec!

Rwy'n credu dy fod ti wedi creu ffurf newydd - e-nglyn dolennog efallai?

Sdim modd i mi gynnig sylwadau ar y cynnwys gan nad ydw i'n ddigon o gîc - er fy mod i'n gwerthfawrogi'r holl lincs.

O ran y gynghanedd, mae'r englyn yn dechnegol gywir, ond yn bersonol, fe fyddwn i'n hapusach pe na bai'r 'dig' yn y drydedd linell yn syrthio ar y sill cyntaf. Byddai'r llusg yn fwy naturiol fel hyn: Mor ddig eu tiwn sinigaidd.

Hefyd, yn achos y llinell glo, rwy'n credu y byddai'n gryfach ateb y pr yn 'praidd' gyda 'pr' yn hanner cyntaf y llinell hefyd e.e. Pwy yw'r rhain, pengwin y praidd (ond rwy'n deall nad oes yna unrhyw sens yn hynny - hyd y gwn i).

Beth yw'r syniadaeth tu ôl i'r englyn? Ydw i'n iawn i feddwl dy fod yn feirniadol o gwmni Apple a'u hagwedd at god agored? Neu ydw i'n cyfarth lan y goeden anghywir!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
19/01/2007 13:21 #1944
par:Englyn 1af: sylwadau, cywiriadau ayb plîs Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
gavin a ysgrifennodd:

O ran y gynghanedd, mae'r englyn yn dechnegol gywir, ond yn bersonol, fe fyddwn i'n hapusach pe na bai'r 'dig' yn y drydedd linell yn syrthio ar y sill cyntaf. Byddai'r llusg yn fwy naturiol fel hyn: Mor ddig eu tiwn sinigaidd.

Hefyd, yn achos y llinell glo, rwy'n credu y byddai'n gryfach ateb y pr yn 'praidd' gyda 'pr' yn hanner cyntaf y llinell hefyd e.e. Pwy yw'r rhain, pengwin y praidd (ond rwy'n deall nad oes yna unrhyw sens yn hynny - hyd y gwn i).


Diolch yn fawr! O'n i'n teimlo bod y rhythm yn lletchwith rhywsut ond mae'n help mawr gwybod yn union pam.


Beth yw'r syniadaeth tu ôl i'r englyn? Ydw i'n iawn i feddwl dy fod yn feirniadol o gwmni Apple a'u hagwedd at god agored? Neu ydw i'n cyfarth lan y goeden anghywir!


Wyt ti'n hollol iawn. Maen nhw ar eu hennill yn fawr, drwy ddefnyddio system god agored BSD fel sail i'w Mac OS X. Ond ar yr un pryd, maen nhw'n rhwystro eu cwsmeriaid eu hunain rhag wneud defnydd o'r traciau cerddoriaeth maen nhw'n eu prynu -- mae traciau iTunes ond yn chwarae ar iPod neu feddalwedd Apple.

Ac nid ar systemau cod agored fel BSD a Linux! Dydyn nhw ddim yn cefnogi'r un gymuned sydd wedi rhoi cymaint iddyn nhw

Eniwe, diolch am y sylwadau i gyd!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
divec
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
21/01/2007 22:19 #1947
par:Englyn 1af: sylwadau, cywiriadau ayb plîs Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Oce, dyma gynnig ar wella'r esgyll:

Er eu cred mewn tynnu'r craidd - a'i agor
I'w esblygu'n ddiawlaidd,
Halog â'u tiwn reolaidd
Yw pair hud pengwin y praidd

Cymraeg yn 2il iaith imi ... dwi'm yn siwr os ga i getawe efo "tiwn reolaidd" i feddwl "agwedd Afal fel arfer" a "tiwnau caeëdig" ar yr 1 pryd. Hefyd "halog â (rhywbeth)" a "pair hud" (heb "-ol") -- clebran dysgwr efallai :-/ Ond ydy'r gynghanedd ei hun yn well?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
divec
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
21/01/2007 22:39 #1948
par:Englyn 1af: sylwadau, cywiriadau ayb plîs Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
divec a ysgrifennodd:
Oce, dyma gynnig ar wella'r esgyll:

Er eu cred mewn tynnu'r craidd - a'i agor
I'w esblygu'n ddiawlaidd,
Halog â'u tiwn reolaidd
Yw pair hud pengwin y praidd

Cymraeg yn 2il iaith imi ... dwi'm yn siwr os ga i getawe efo "tiwn reolaidd" i feddwl "agwedd Afal fel arfer" a "tiwnau caeëdig" ar yr 1 pryd. Hefyd "halog â (rhywbeth)" a "pair hud" (heb "-ol") -- clebran dysgwr efallai :-/ Ond ydy'r gynghanedd ei hun yn well?


Mae hwn yn rhedeg yn gwbl naturiol. Rydw i wedi dysgu lot yn y broses hefyd. Ddylwn i daflu fy i-pod?

Mae 'pair hud' yn gwbl dderbyniol, gan fod 'hud' yn gallu gweithredu fel ansoddair (fel 'hudol') neu enw. Dydw i ddim mor hapus gyda 'halog'. Mae 'halogi' yn ferf, 'halogedig' yn ansoddair, ond dydw i ddim yn ymwybodol fod 'halog' yn cael ei ddefnyddio fel enw.

Yn fy marn i, mae 'tiwn reolaidd' yn sicr yn creu syniad tebyg i 'diwn gron', ond efallai ddim yn cyfleu'r syniad o 'diwniau caeedig'.

Mae'r holl syniad yn fy niddori i'n fawr - ac mae cael y cyfan ar ffurf englyn gyda linciau yn waci iawn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed