Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Englyn cyntaf.....
11/08/2007 22:05 #2104
Englyn cyntaf..... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wedi derbyn cais i gyfansoddi englyn ar achlysur penblwydd perchennog y plas/gwesty lleol. HELP!!!!

Dy gamp sydd o dy gwmpas - yn mwytho
A maethu Cymdeithas,
Rhown ddiolch myrdd ac urddas
I gawr y plwyf, gwr y Plas.

Ydi'r gynghanedd yn gywir?
Sut fedrai wella arno?
A ddylwn i - fel Cadi Ffan - gynnig rhoi'r ffidil yn y to?!!!


...angen ymateb ar frys - mae'r penblwydd ar ddydd Mawrth!!!!!!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Titw Bach
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
12/08/2007 21:48 #2106
par:Englyn cyntaf..... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn sicr, does dim angen meddwl am roi'r ffidil yn y to - mwy nag y dylai Cadi chwaith o ran hynny.

Hyd y gwela' i, y mae'r englyn yn gwbl gywir.Mae'r unig anawsterau rydw i'n eu gweld yn rhai gramadegol rhagor na chynganeddol.

I fod yn bedantig, 'O'th gwmpas' sy'n gywir nid 'o dy gwmpas'.
Hefyd mae 'diolch myrdd' yn fy nharo i'n od.

Fe fyddai 'cymwynas' yn odl fach handi os wyt ti am newid unrhyw beth.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dyl bach
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 25
graphgraph
12/08/2007 23:09 #2109
par:Englyn cyntaf..... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ydi hwn yn well ynte?

T^wr ydyw g^wr y gwesty - yn biler
I Balas y Tywi,
Meistr y gwyl a'r gwely,
A'r croeso'n don yn ei d^y.

A diolch O GALON am y cyngor!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Titw Bach
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
13/08/2007 09:11 #2110
par:Englyn cyntaf..... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Titw Bach a ysgrifennodd:
Ydi hwn yn well ynte?

Yn anffodus, nac ydy! Mae 'na ddwy linell gywir a dwy linell wallus.

"T^wr ydyw g^wr y gwesty"

Yn y patrwm anghytbwys disgynedig, dydy'r gyfatebiaeth rhwng 'gŵr' a 'gwesty' ddim yn gywir gan fod 'r' ar ôl yr acen yn 'gŵr' a 'st' yn 'gwesty'. Mae angen rhywbeth fel 'gyrru' i greu cyfatebiaeth gywir gyda 'gŵr' a rhywbeth fel 'gist' i gyfateb i 'gwesty'.

" - yn biler
I Balas y Tywi,"

Cywir

"Meistr y gwyl a'r gwely,"

Er bod 'gwyl' a gwely' yn creu cyfatebiaeth gywir, mae 'meistr' heb ei ateb. Un datrysiad posib fyddai creu cynghanedd sain trwy gael gair sy'n odli gyda 'gwyl' yn lle 'meistr'

"A'r croeso'n don yn ei d^y."

Cywir eto.

Gobeithio bod hyn o ryw gymorth.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
13/08/2007 16:48 #2111
par:Englyn cyntaf..... Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mi fyddwch yn falch o glywed 'mod i'n bwriadu mynd i ddosbarthiadau nos dros y gaeaf - yn lle 'mod eich mwydro chi bob munud!!!!

Yn ôl at yr englyn cyntaf - 'dwi wedi dod i'r penderfyniad bod "o dy gwmpas" yn dderbyniol gan mai englyn yw hwn i un gogleddwr gan ogleddwr arall, a'r ddau ohonom yn byw yn nyfnderoedd y De - ac "o dy gwmpas" fyddai'r ddau ohonom yn dweud yn Sir Fôn a Sir y Fflint!

Er i mi botsian gyda'r gair "cymwynas" cyn cwblhau'r englyn, mae'r gair "urddas" yn mynd i blesio'r g^wr boheddig penodol hwn tu hwnt i bob amgyffred!

Felly dyma'r englyn terfynnol......Oh my God - bydd rhywbeth arall yn anghywir 'rwan!!!!? Os oes - dwedwch!

Dy gamp sydd o dy gwmpas - yn mwytho
A maethu Cymdeithas,
Rhown freintiau fyrdd ac urddas
I gawr y plwyf, G^wr y Plas.

Dwi wedi gweld merched yn cael babis gyda llai o boen na hyn!!!!!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Titw Bach
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed