Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Englyn Cyntaf (gobeithio)
13/02/2008 11:31 #2160
Englyn Cyntaf (gobeithio) Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wedi darllen e-bostiau Wil Ifan ar sut mae gynganeddu, penderfynais geisio gweithio englyn:

Culhwch

Geneth yn esgor Gwanwyn - ein Culhwch
yn coleddu'r gwenwyn,
Ceir serch rhyfyg ar erchwyn
Cariad disglair, oedd gair Gwyn.


Byse unrhyw sylwadau neu gwelliannau yn cael ei werthfawrogi'n fawr.
(Dwi mewn frys i'w gwlbhau erbyn fory!)

naaiss wan
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tudur
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
13/02/2008 21:34 #2161
par:Englyn Cyntaf (gobeithio) Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dechrau da iawn Rhys - dim ond dau wall amlwg ac un llinell arall lle nad yw'r pwyslais yn gwbwl gywir.

Y gwall mwyaf sylfaenol ydy'r odl. Er bod gwanwyn a gwenwyn yn odli gyda'i gilydd a gwyn ac erchwyn yn odli gyda'i gilydd, dydy'r ddau bâr ddim yn odli gyda'i gilydd!

O ran yr ail wall, mae yna gamacennu yn y gyfatebiaeth yn y cyrch rhwng Culhwch a coleddu.

Mae angen geiriau fel 'caled', 'cwlwm' neu 'cilio' i greu cyfatebiaeth gywir gyda 'Culhwch' ac mae angen geiriau fel 'cywilyddus' 'celwyddog' neu 'lwyddiant' hyd yn oed i greu cyfatbiaeth gywir gyda 'coleddu'. Os wyt ti'n ffan o e-byst Wil Ifan, Marged Morgan ydy'r patrwm!

Yr un gwendid arall ydy'r gynghanedd lusg yn y drydedd llinell. I'm clust i, mae'r pwyslais yn syrthio yn naturiol ar rhyfyg yn hytrach na serch. Wn i ddim o ran ystyr, ond o ran cynghanedd, mae 'Ceir rhyfyg serch ar erchwyn' yn creu cynghanedd lusg mwy boddhaol.

Gan obeithio fod hyn o help. Dal ati. Mae gwir angen mwy o bobl fatha chdi hyd y lle 'ma!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
14/02/2008 12:21 #2163
par:Englyn Cyntaf (gobeithio) Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr am edrych dros yr englyn - nai ceisio ei gywiro a phostio'r 'new and improved' mor gynt ag sy'n bosib !
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tudur
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
14/02/2008 14:05 #2164
par:Englyn Cyntaf (gobeithio) Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
(Dwi dal ddim yn cant-y-cant siwr am yr odl !)

Culhwch

Cuchiog oedd gwyneb cychwyn - ein Culhwch
yn cilio rhag achwyn;
Ceir rhyfyg serch ar erchwyn
Cariad disglair, oedd gair Gwyn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tudur
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
14/02/2008 21:08 #2165
par:Englyn Cyntaf (gobeithio) Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dydy 'achwyn' ddim yn odli gyda'r gweddill, ond fel arall mae popeth yn gywir.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed