Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Englyn
31/01/2013 10:15 #2420
Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi wedi rhoi cynnig ar lunio englyn ar gyfer penblwydd fy mam. Dim ond fy ail englyn erioed ydio felly byddaf yn ddiolchgar iawn o unrhyw adborth/cywiriadau (pa bynnag mor llym!).

Mam radlon yn llawn doniau - yr ora'
Yn Eryri'n ddiau
Yn llawn hwyl, a'n llawenhau
Yn ddi-feth, yn ddi-feiau.

Diolch.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
RhodriHedd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
31/01/2013 13:39 #2421
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Helo RhodriHedd

Os mai dim ond dy ail gynnig ar englyn ydy hwn, yna fe fyddi di'n englynwr peryglus iawn mewn dim o dro.

O ran cynghanedd, dim ond y llinell olaf sy'n wallus. Gan mai patrwm anghytbwys ddisgynedig ( / /) sydd ynddi, y mae angen ateb y cytseiniaid ar ôl yr acen yn hanner cyntaf y llinell (e.e. ddi-feth / ddi-fwythau). Gan mai di-feiau sydd gennyt yn yr ail hanner, opsiwn arall fyddai cael cyfatebiaeth lafarog (e.e. yn ddi-faw, yn ddi-feiau).

O ran crefft, mae yna rai pethau y medri di eu gwneud i greu englyn mwy llyfn ac amrywiol ei gystrawen - a hynny heb amharu ar y gynghanedd. (Wrth ddechrau cynganeddu a gweithio englynion, mae'n naturiol i ganolbwyntio'n llwyr ar ofynion y gynghanedd nes colli golwg ar bopeth arall). Ar hyn o bryd, mae'n bosib fod yna ormod o ailadrodd ar y gystrawen 'yn.....'. Byddai ambell newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth (e.e. drwy Eryri, un llawn hwyl, ein llawenhau)

Byddai'r englyn ar ei ennill hefyd o gael gair arall yn hytrach nag 'ora' yn y cyrch, gan fod 'gorau' yn gwrthdaro â phrifodl yr englyn. (e.e. arwres)

Gan obeithio fod hyn o help. Fel yr awgrymais yn barod, fel ail englyn, mae'n agos iawn ati.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
31/01/2013 15:22 #2422
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr am dy gymorth, roeddwn wedi meddwl tybed a oedd 'gorau' yn gwrthdaro â'r brifodl, ond fyddwn i byth wedi gweld y gwall yn y llinell olaf.

Dwi wedi newid y ddwy linell olaf, gan gael gwared â 'di-feth / di-feiau' gan nad oeddwn yn gallu meddwl sut i ddatrys y broblem. Dwi wedi cadw 'gorau' yn y cyrch, ond wedi'i sillafu 'gore' gan obeithio bod hyn yn dderbyniol ac nad yw'n gwrthdaro â'r brifodl os y'i ynganir felly!

Mam radlon yn llawn doniau - yr ore
Drwy Eryri'n ddiau.
Bob dydd, ar hyd y dyddiau,
Yn llawn hwyl, a'n llawenhau.

Eto, byddaf yn ddiolchgar o gael unrhyw adborth.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
RhodriHedd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
31/01/2013 17:29 #2423
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch Rhodri. Dau sylw pellach yn y gobaith y byddan nhw o help:

Os wyt ti am ynganu gorau fel 'gore', er mwyn cysondeb, byddai angen ynganu 'doniau' fel 'donie' a 'dyddiau' fel 'dyddie'. Dydy hi ddim yn bosib ei chael hi bob ffordd!

Dydy fy nghlust i ddim yn gyfforddus gyda'r gynghanedd lusg yn y drydedd linell - gyda'r odl rhwng 'y olau' ac 'y dywyll'. Byddai 'diddig' a 'dyddiau' yn cynnig cyfatebiaeth bosib.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
01/02/2013 08:31 #2424
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch eto am dy sylwadau. Dwi'n dallt yr hyn rwyt yn ei ddweud am 'gorau' ac yn cytuno'n llwyr am yr angen am gysondeb. Ac yn gweld (neu'n clywed yn hytrach) nad yw'r odl yn y drydedd linell yn iawn.

Gan obeithio y bydd y canlynol yn nes ati:

Mam radlon yn llawn doniau - arwres
Eryri yn ddiau.
Yn llawn hwyl, a'n llawenhau,
I lenwi ein calonnau.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
RhodriHedd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
04/02/2013 12:01 #2425
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae gennyt ti englyn cwbl gywir ei gynghanedd erbyn hyn Rhodri.

Mae'r unig sylwadau sydd gen i bellach yn ymwneud â geirfa a chystrawen.

a) Mae 'llawn' a 'llenwi' yn llinellau 3&4 yn fy nharo i braidd yn ailadroddus

b) Dydy'r gystrawen yn llinellau 3&4 ddim cweit yn gweithio h.y. 'Yn... a'n....i..' Beth am rywbeth fel:

'Yn ei hawch y mae'n parhau
i lenwi ein calonnau'
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed