Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Englyn
04/02/2013 13:37 #2426
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr unwaith eto am dy sylwadau a dy awgrymiadau, maent o gymorth mawr. Fe feddylia' i ymhellach am y ddwy linell olaf.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
RhodriHedd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
25/03/2013 11:03 #2427
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
dyma fy ymgais cyntaf ar greu englyn, os byddai rhywun mor garedig a phwyntio allan unrhyw gamgymeriadau?? mae wedi ei ysgrifennu ir bocsiwr, manny paqiao

Dwy ran sydd i’r dihyryn - un ffyddlon
Ei galon er gelyn,
Ef gaiff fôt pob cardotyn
Er bomiau a dyrnau’r dyn
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dyndrwg
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 1
graphgraph
25/03/2013 17:37 #2428
par:Englyn Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Prynhawn da dyndrwg. Os mai dyma dy gynnig cyntaf ar greu englyn, fe fyddi di'n englynwr peryglus mewn dim o dro.

Mae'r math o wallau sydd yn yr englyn yn nodweddiadol o'r pethau sy'n tueddu i faglu englynwyr tro cyntaf.

Dwy ran sydd i’r dihiryn
Yr acen sydd wedi dy faglu yma. Yn rhan gyntaf y llinell (dwy ran), mae'r r cyn y brif acen a'r n ar ôl y brif acen a chyn yr acen ysgafn. Yn ail hanner y llinell (dihiryn), mae'r r ar ôl y brif acen a chyn yr acen ysgafn a'r n ar ôl yr acen ysgafn. Er mwyn cael cyfatebiaeth gywir gyda 'dwy ran' byddai angen gair fel 'drueni'.

un ffyddlon / Ei galon er gelyn
Mae yna wall proest yn y gyfatebiaeth rhwng 'galon' a 'gelyn'

Ef gaiff fôt pob cardotyn
Dyma enghraifft o gynghanedd lusg sy'n edrych yn gywir ar bapur, ond o'i hadrodd yn uchel, gall rhywun glywed ei bod yn dioddef o'r bai 'trwm ac ysgafn. Mae'r llafariad yn 'fôt' yn hir/ysgafn a'r llafariad o yn cardotyn yn un fer/drom.

Gan obeithio fod hyn o help.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed