Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Pâr o englynion
03/08/2015 12:07 #2432
Pâr o englynion Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Helo bawb,

Tybed all rywun gymryd golwg ar yr englynion isod a gwirio'u cywirdeb os gwelwch yn dda? (Ar gyfer priodas ydyn nhw, fe ddyweddïodd y cwpl ar ganol dringo clogwyn, hynny yw, y 'mur'.)

Hwyl a rhamant yr antur – ynghanol
Cynghanedd byd natur.
Ei holi ym miri’r mur:
Iasu, ‘na chi achlysur.

Ond y ddringfa hwya’ yw hon – her oes
Her reit i’r copaon.
A byw llwybr newydd sbon
Yn siwr, fydd dau Llys Arfon.

Fe fyddwn i'n ddiolchgar iawn o unrhyw sylwadau neu awgrymiadau.

Hwyl,
Rhodri
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
RhodriHedd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
06/08/2015 16:59 #2433
par: Pâr o englynion Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Hyd y gwela i, mae'r englyn cyntaf yn gwbl gywir o ran cynghanedd.

Yn yr ail englyn, fe fyddwn i'n dadlau fod y llinell gyntaf yn cywasgu'n naturiol i 7 sill (hwya yw hon) a bod angen tair sillaf yn y cyrch felly. Dydy'r drydedd linell ddim yn boddhau fy nghlust i o sabwynt ei rhaniad na'i chyfatebiaeth. Gan fod 'llwybr' yn air acennog sy'n cario pwyslais, fe fyddwn i'n dadlau mai ar ôl 'llwybr' y mae'r orffwysfa yn syrthio. Dydy fy nghlust i ddim yn hapus gyda'r gyfatebiaeth 'byw' a 'sbon' ychwaith er ei fod yn dechnegol gywir efallai. Mae'r gynghanedd yn y llinell glo yn glyfar, ond er mwyn sicrhau'r gyfatebiaeth, mae angen i'r 'f' yn 'fydd' gydio'n dynn wrth 'siwr'. Er mwyn hwyluso hynny, mae angen hepgor y coma!

Gan obeithio fod y sylwadau hyn o help.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
11/08/2015 09:43 #2434
par:Pâr o englynion Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
O gymorth mawr, diolch yn fawr iawn!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
RhodriHedd
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed