Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: cynghanedd gudd
25/03/2005 19:55 #301
cynghanedd gudd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ga'i ofyn i ddeallusion yr annedd fy ngoleuo? Mae ail linell y gerdd hon yn peri dryswch ofnadwy imi!

Â'r lôn undonog ‘di'i threulio'n denau
gan ein taith drwy'r cyfnos, daethost dithau
â rhin dy awen, yn driw i'n doeau,
yn fyw i'r eiliad, yn fôr o olau,
a'n hebrwng ar hyd llwybrau carennydd
ar drywydd newydd drwy hen siwrneiau.

Ceir cynghanedd Sain, ond ai /os/ neu /osd/ yw'r odl?

Os /os/, rhaid cael yr hawl i beidio ag ateb y cytseiniad clwm ar ddiwedd 'daethost': ydy
hynny'n gyffredin?

Os /osd/ (cyfnos daethost), lle mae'r /s/ yn meddalu'r /t/ yn 'daethost' i 'daethosd', beth sy'n digwydd wedyn i'r caledu o ganlyniad i /d/ 'dithau'?

H.y. oni ddylai'r ddwy 'd' /deithosd dithai/ fynd yn /t/ eto: /deithostithai/?
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dryslyd
 
25/03/2005 21:32 #302
Cyf:cynghanedd gudd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
gofynnodd dryslyd:
Os /osd/ (cyfnos daethost), lle mae'r /s/ yn meddalu'r /t/ yn 'daethost' i 'daethosd', beth sy'n digwydd wedyn i'r caledu o ganlyniad i /d/ 'dithau'?

H.y. oni ddylai'r ddwy 'd' /deithosd dithai/ fynd yn /t/ eto: /deithostithai/?
O Gwawr EL mae hwnna? (Ges lwyr) Gwych o ble bynnag y daeth o.

Dwêd "daethost dithau" yn uchel, dryslyd, a dwi'n credu mai 'd' ydi'r swn glywi di yn y canol heb os nac oni bai.

dwi'n credu bod oes y caledu-ar-bapur wedi dod i ben ac y dylai pob swn a gair gael ei ystyried yn unigol heb ddosbarthu pethau.

gobethio bod hyn o gymorth - fe gaiff "deallusion yr annedd" fy nghywiro os ydw i yn anghywir!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
26/03/2005 12:29 #303
Cyf:cynghanedd gudd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cerdd i gyfarch Myrddin ap Dafydd, gan Llion Jones yw'r gerdd - maer ar waliau'r oriel dwi'n credu.
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dryslyd
 
26/03/2005 17:52 #304
Cyf:cynghanedd gudd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gan mai cynghanedd sain yw hon, mae gorffwysfa rhwng "daethost" a "dithau", ac felly does dim RHAID caledu'r ddwy sain "D" yn "T", hyd yn oed dan y rheolau clasurol. (gweler Paragraffau 391 a 392 Cerdd Dafod Syr John Morris Jones.)
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
26/03/2005 20:32 #306
Cyf:cynghanedd gudd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
os hynny, dwi'n credu ei fod o yn dangos anghysondeb a gwiriondeb y caledu clasurol 'ma.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
26/03/2005 23:30 #310
Cyf:cynghanedd gudd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'r llinell yn swnio'n iawn i'm clustiau i.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed