Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Cerdd Dafod
26/03/2005 17:54 #305
Cerdd Dafod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Bu farw Syr John Morris-Jones ym 1929, felly mae Cerdd Dafod yn rhydd o hualau hawlfraint ers 1999.

Oes gen rywun ffansi / amser i'w rhoi hi ar y we?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
26/03/2005 23:29 #309
Cyf:Cerdd Dafod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mi fuasai'n well gen i petai rhywun yn mynd ati i ddiweddaru CD i adlewyrchu arferion diweddar gydag enghreifftiau cyfoes.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
27/03/2005 15:03 #322
Cyf:Cerdd Dafod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
mi fyddai'n well gen i pe bai pwyllgor yn cael ei sefydlu i olygu "anghenion y gynghanedd". hwnnw ydi'r llyfr gorau am wn i, ond mae 'na bethau hur ynddo fo, megis englurhâd ALl o pam y mae rhai pobol yn cyfri "garw" ac yn y blaen un unsill. dyma'r eglurhâd fel rydw i yn ei ddallt o:
reit, dwi'n gwbod ei bod hi yn amlwg mai geiriau deusill ydi'r rheina (marw, cwrw etc.), ond unsill ydyn nhw, iawn? trystiwch fi. roedd yr hen gymry yn dweud 'f' yn lle 'w' ar ddiwedd y geiriau yna felly dan ni, ganrifoedd yn ddiweddarach, yn mynd i gogio'n bod ni yn gneud yr un peth. dallt?
ac o ia, un peth bach arall. mae 'na eiriau sy'n swnio fel pe bai gynnyn nhw yn union yr un faint o sillafau (acw etc.) ond maen nhw yn ddeusill yn lle unsill. dallt?


dyna ydi'r argraff dwi yn ei chael. mewn golygiad o'r llyfr, mi ellid sôn am wahanol farnau pobol ar y mater - peidio â diystyrru pobl sy'n deud fel yr uchod ond deud bod y rhan fwyaf o bobl (gan gynnwys alan ei hun, o ddarllen golygyddol y barddas dwetha) wedi callio erbyn hyn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
27/03/2005 16:16 #324
Cyf:Cerdd Dafod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae 'marw' yn unsill yn bendant.

Meddwl am y peth gyfaill, os wyt ti'n ychwanegu sill ato, er enghraifft "ol" mi gei di 'marwol' sydd yn ddeusill ac nid yn drisill.

Deall?

Beth sydd yn fwy difyr o lawer na hynna yw Alan Llwyd yn ei adolygiad o waith Mei Mac yn cydnabod bodolaeth "R ganolgoll" a fod Gerallt yn ei ddefnyddio o dro i dro...

I ddweud y gwir, mae nifer o bytiau gwych yn y Barddas cyfredol. Mae'n dda cael Alan Llwyd i roi ochr arall y geiniog i ni weithiau. Ymddengys fod rhai 'beirdd' yn gwirioni ar y syniad eu bod yn dilyn rhyw draddodiad caeth iawn sydd yn bod ers miloedd o flynyddoedd, ond mai'r peth cyntaf mae nhw am ei wneud ar ol sefydlu eu hunain yw newid y rheolau rheini a'u llacio! Ac i beth? Mae'r sefyllfa yn hollol dderbyniol fel ag y mae! Os wyt am ateb 'h' cei wneud neu beidio. Os wyt am weld marw yn unsill neu ddeusill mae'r dewis gyda ti. Os wyt ti am i d-d ateb t, iawn - gwna hynny. Dy ddewis di!

Beth yw'r broblem?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed