Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Cam ym mol dirwes?
18/07/2005 01:02 #845
Cam ym mol dirwes? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mi ysgrifennais y canlynol fel ymgais i ymryson y Sesiwn Fawr ddoe. Yn anffodus mae rhai beiau ynddo. Un o'r beiau yn swnio rhywbeth yn debyg i Cam ym mol dirwes - nes i'm clywed yn iawn.

Mi fuaswn 'di hoffi cael cyfle i drafod y beiau efo Twm ar y pryd ond roedd rhaid imi ddychwelyd adre a chefais i'm cyfle. Gai bod mor hy ag i ofyn i feirdd profiadol Yr Annedd egluro imi lle 'rwyf wedi methu yn yr ymdrech?

Mae rhai yng Nghymru o hyd
Sy'n mwynhau beiau bywyd:
Cwrw, cadw reiot, slotian,
Dynes cŵl, bop, dawns, cân,
Sosej a thalwrn Sesiwn.
Well imi allu, mi wn,
Geisio, ar fy myw, byw heb bai
Ond i'r diawl, 'r wy'n mwynhau
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Diglem
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 5
graphgraph
18/07/2005 07:25 #846
par:Cam ym mol dirwes? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Am garnymorddiwes yr oedd Twm yn sôn dwi'n meddwl!
Er gwaetha pa mor gymhleth mae o'n swnio, y cyfan mae o'n ei feddwl ydi bod dwy linell o'r un cwpled yn diweddu'n acennog - dy gwpled ola di ydi'r drwg, diglem. Mae 'bai' a 'mwynhau' ill dau yn acennog.

Ydi hynna yn esbonio'n iawn? Croeso i feirdd profiadol yr annedd fy nghywiro...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
18/07/2005 08:25 #848
par:Cam ym mol dirwes? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Neu, fel y dudodd, MapD, "Rhythm anwastad mewn carlam ceffyl yw carnymorddiwes yn wreiddiol".

O ran y beiau eraill, dydy 'Well imi allu, mi wn' ddim yn iawn fel ag y mae, ond o'i ynganu 'Well i mi allu mi wn' fe fyddai'r aceniad yn iawn.

Dydy'r llinell glo ddim yn gywir fel ag y mae hi chwaith: "Ond i'r diawl, 'r wy'n mwynhau". Rwy'n cymryd mai cynghanedd sain sydd yma, ond er bod yna odl iawn (rwy'n/mwyn) dydy'r gyfatebiaeth gytseiniol ddim yn gywir (mwyn/hau).

Fel y gweli, manion ydyn nhw.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
18/07/2005 20:27 #850
par:Cam ym mol dirwes? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
sioncyn a ysgrifennodd:
Neu, fel y dudodd, MapD, "Rhythm anwastad mewn carlam ceffyl yw carnymorddiwes yn wreiddiol".

O ran y beiau eraill, dydy 'Well imi allu, mi wn' ddim yn iawn fel ag y mae, ond o'i ynganu 'Well i mi allu mi wn' fe fyddai'r aceniad yn iawn.

Dydy'r llinell glo ddim yn gywir fel ag y mae hi chwaith: "Ond i'r diawl, 'r wy'n mwynhau". Rwy'n cymryd mai cynghanedd sain sydd yma, ond er bod yna odl iawn (rwy'n/mwyn) dydy'r gyfatebiaeth gytseiniol ddim yn gywir (mwyn/hau).

Fel y gweli, manion ydyn nhw.


Diolch i Sioncyn a Hysbys am eu cymorth.

Llusg oedd "ond i'r diawl 'r wyn mwynhau" i fod. Mae'n debyg bod fy nghamddealltewriaeth o aceniad y gair mwynhau oedd ar fai eto.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Diglem
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 5
graphgraph
19/08/2005 00:47 #989
par:Cam ym mol dirwes? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae yna hen ddihareb yn Sir Feirionnydd:

"Gan ddi-glem y daw gemau"

Dal ati'r hen dlawd!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Bilwg
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 69
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed