Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Yr Awdl gyfoes yn ôl Eirug Salisbury
02/02/2007 09:13 #1958
Yr Awdl gyfoes yn ôl Eirug Salisbury Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Synnu nad oes neb yn Yr Annedd wedi ymateb i sylwadau Eirug Salisbury ar yr awdl gyfoes yn rhifyn diweddaraf A470. Rhag ofn nad ydych wedi'u gweld, dyma agoriad ei ysgrif ar yr awdl a luniodd ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006:

"Dywedodd CS Lewis ei fod yn sgwennu llyfrau yr hoffai ef eu darllen ei hun. Nid ydw i wedi cael fy nghyffroi gan awdlau buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol ers amser, felly dyma feddwl canu awdl yr hoffwn i ei darllen ar y maes brynhawn ddydd Gwener, ac un y byddwn yn dymuno dychwelyd ati yn ddiweddarach hefyd.

Heb sathru ar draed neb, rwy'n credu bod angen shiglad go lew ar yr awdl. Mae hi'n gyfrwng gwych sy'n llawn posibiliadau, ac felly rwy'n teimlo'n flin pan fyddaf i'n diflasu wrth ei darllen yn y Cyfansoddiadau."

Wel, ffans Tudur Dylan, Twm Morys, Mererid Hopwood ac awdlwyr buddugol diweddar, beth amdani? Ai awdlau sy'n diflasu a gafwyd dros y blynyddoedd diwethaf?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
A470
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 3
graphgraph
14/02/2007 22:33 #1968
par:Yr Awdl gyfoes yn ôl Eirug Salisbury Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cytuno i raddau fod yr awdl ddiweddar wedi bod yn ddi-fflach, er nid ar chwarae bach y mae sgwennu awdl. Llwyddodd Eurig i godi gwrychyn, cyfareddu a chanu yr un pryd - a chael mwy o effaith arna i'n bersonol na'r awdl fuddugol.

Dwi'n poeni fwy fod cyfeillion yr annedd wedi colli diddordeb mewn trafodaethau diddorol o'r fath. Ydi'r annedd wedi chwythu ei phlwc?

Oes sw^n beirdd, oes un a^ barn? Cadair am sylw cadarn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Alarch
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 13
graphgraph
14/02/2007 23:03 #1969
par:Yr Awdl gyfoes yn ôl Eirug Salisbury Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae hi wastod yn her i gael ffyrdd newydd o sgwennu awdlau. Llwyddodd Eurig S. i wneud hynny, ac yn fy marn fach ddiflas i, mi'r oedd hi'n rhagori mewn sawl ffordd ar yr awdl fuddugol.

Ond tipyn o ryfyg ar ran ES ydi diystyru awdlau cadeiriog diweddar Twm Morys, Llion Jones a Myrddin ap Dafydd (er enghraifft) sydd ill tri wedi llwyddo i fod yn newydd o ran eu dweud, mewn gwahanol ffyrdd, a hefyd i fod yn hygyrch, yn awgrymog ac efo rhywbeth i'w ddweud. Ond dyna ni, be sy' well na bardd ifanc talentog rhyfygus i roi 'bach o bupur yn y cawl barddol?

Rhaid i ni beidio ag anghofio chwaith am awdl ardderchog Hywel Griffiths y llynedd.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
D. Vlastod
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
15/02/2007 09:01 #1970
par:Yr Awdl gyfoes yn ôl Eirug Salisbury Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fel gŵr ifanc rhyfygus fy hun, rhaid i mi gyfaddef fy mod i gyda Eurig ar hyn. Rwy'n credu hefyd pe bai TM, MH a TDJ et al yn gwbl onest, fe fydden nhw'n cyfaddef nad eu stwff eisteddfodol yw eu stwff gorau.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
27/03/2007 21:33 #2010
par:Yr Awdl gyfoes yn ôl Eirug Salisbury Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
D. Vlastod a ysgrifennodd:
Mae hi wastod yn her i gael ffyrdd newydd o sgwennu awdlau. Llwyddodd Eurig S. i wneud hynny, ac yn fy marn fach ddiflas i, mi'r oedd hi'n rhagori mewn sawl ffordd ar yr awdl fuddugol.

Y broblem i Eurig nawr yw'r ffaith ei fod yn yr erthygl wedi codi'r bar yn uchel iawn gan wybod y bydd yna ddisgwyl iddo ef ei neidio - yn fuan!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed