Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Prifardd Steddfod yr Urdd
04/06/2007 18:22 #2040
Prifardd Steddfod yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
wy'n synnu gweld nad oes edefyn wedi ei gychwyn yn barod, felly dyma fod am y cynta i Longyfrach Hywel Griffiths ar ei lwyddiant yn ei steddfod leol e yr wythnos ddiwethaf. da iawn ti boi ar ran y llesmerifardd os nad pawb arall yn yr annedd! Edrych mlaen i gael copi o'r cyfansoddiadau.

10 mlynedd o Awdlau buddugol yn yr urdd hefyd, rhywbeth i fod yn falch ohono cyd aneddwyr, neu ydyn ni teimlo trueni dros y beirdd vers libre ma sy ddim yn dod yn agos at y gadair yn yr Urdd?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
04/06/2007 20:30 #2041
par:Prifardd Steddfod yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ie wir Llesmeirfardd, dyma eilio'r llongyfarchiadau i Hywel ar ei gamp. Fel arwydd bach o wrogaeth, mae llun Hywel wedi'i ychwanegu at oriel y beirdd ar hap. (I fod yn onest, roeddwn i'n credu ei fod yno'n barod!)

Llongyfarchiadau mawr i Eurig ac Iwan hefyd. Edrych 'mlaen yn fawr at gael darllen eu hawdlau hwythau hefyd.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
05/06/2007 10:50 #2042
par:Prifardd Steddfod yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Llongyfarchiadau mawr i Hywel. Awdl wych.

Mae sylw Llesmeirfardd am 10 awdl fuddugol mewn 10 mlynedd yn ddiddorol. Beth am gael pôl piniwn i weld pa un o'r rheiny sydd orau gan ymwelwyr â'r Annedd?

Oes rhywun am fy helpu i lenwi'r bylchau yn y rhestr. Dim ond ers 5 mlynedd yr ydw i wedi dechrau prynu'r cyfansoddiadau!

2007 Hywel G 'Ffenestr'
2006 Eurig S 'Goleuni'
2005 Aneirin K 'Darluniau'
2004 Hywel G 'Angor'
2003 Ifan Prys 'Dur'
2002 Ifan Prys 'Storm'
2001 Iwan Rhys '????'
2000 Ifan Prys '?????'
1999 ??????
1998 ????????????
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
05/06/2007 14:21 #2043
par:Prifardd Steddfod yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
1999 - Tudur Hallam - 'Oriel'

1998 - Jams(sori, sai'n cofio'i enw llawn,o Aberystwyth) awdl am Hedd wyn oedd hi ond wy wedi anghofio'r testun hefyd, wy'n credu mai 'dwylo' oedd testun ei gerdd er bod dau destun yn cael eu cynnig fel teitl i'r gerdd(y llall oedd Tonnau os ydw i'n cofio'n iawn)
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
05/06/2007 14:22 #2044
par:Prifardd Steddfod yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn sicr, 'ffin' oedd tesun awdl Ifan prys yn 2000(Iwan Llwyd a John Hywyn yn feirniaid!), o bosib ei awdl wannaf o'r dair a ennillodd, nd mater o farn yw hynny hefyd.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
05/06/2007 20:16 #2045
par:Prifardd Steddfod yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch i Disgybl am yr awgrym ac i'r Llesmeirfardd am lenwi'r bylchau. Mae'r bwth pleidleisio ar agor.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed