Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123456
Pwnc: Eisteddfod
16/08/2007 10:19 #2113
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Beth yw barn pobl am y cyfansoddiadau?
Dwi o'r farn fod yr awdl yn arbennig. Mae dieithrwch y naws a'r arddull i'w groesawu, ac yn gweddu i'r dim i natur yr awdl. Peth braf hefyd yw cael cerdd hir sy'n trafod syniadau athronyddol a diwinyddol heb anghofio mai ysgrifennu barddoniaeth yw'r nod.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
18/08/2007 16:01 #2114
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gan fod enw T James Jones wedi ymddangos yn wyrthiol fel dewis ar y pol piniwn, ac yn wir wedi goddiweddyd y gweddill fel enillwr posibl ERS yr eisteddfod (!), tybed oes gan rhywun farn am yr awdl ei hun?

O beth ydw i wedi ei glywed hyd yn hyn, mae'n 'iasol', 'yn gerdd fawr', yn 'un o'r cerddi Cymraeg pwysicaf erioed', ac mae llawer sydd wedi ei darllen wedi bod yn eu dagrau.

Yw hyn yn gorddweud? Dewch feirniaid answyddogol, dyma'ch cyfle!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Alarch
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 13
graphgraph
18/08/2007 16:19 #2115
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n ddrwg genni Anwadal, doeddwn heb weld dy gyfraniad blaenorol di. Cytuno gant y cant gyda llaw. Mae'r caniad cyntaf a'r olaf yn anhygoel, ac mae wedi plethu Mabinogi Lleu a dinistr y fyddin ar Epynt yn hynod o gelfydd gyda'r machlud a marwolaeth.

Anghytunaf gyda Mererid - mae'r Sain Gadwynog yn gweithio o fewn y mesur wythban yn fy marn i. A pham cwestiynu llusgo 'lloer' a 'lloeren'?

Mae beirniadaeth Myrddin yn ysgubol hefyd, ac yn gymorth i leugwyr fel fi ddeall dyfnder a mawredd y gerdd.

Am weddill y Cyfansoddiadau, hoffi englyn Twm a Hir a Thoddaid Vernon Jones, ond y canu rhydd yn hynod somedig.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Alarch
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 13
graphgraph
21/08/2007 09:12 #2116
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
... braf heddiw ...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
22/08/2007 10:16 #2117
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
... a heddiw ...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
22/08/2007 23:08 #2119
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rydw inne hefyd yn cael blas ar yr awdl ond nid am yr un rhesymau ag Anwadal rwy'n synhwyro. Yn wahanol iddo fe, dydw i ddim yn un sy'n croesawu fel rheol awdl sy'n "trafod syniadau athronyddol a diwinyddol". Wedi'r cyfan, dyna'n union laddodd yr awdl fel ffurf yn y G19!

Yr hyn sy'n diddorol i mi am awdl T. James Jones yw'r ffaith ei bod hi'n dangos y manteision sydd gan fardd penrydd o safon wrth droi at y gynghanedd. Rydym yn hen gyfarwydd â'r ystrydeb sy'n hawlio fod beirdd caeth yn gallu tro eu dwylo at ganu rhydd yn ddidrafferth (gweler Tudur Dylan eleni) oherwydd bod ganddyn nhw well gafael ar fydr a rhythm.

Beth mae awdl TJJ yn ei dangos yw ochr arall y geiniog a'r ffaith fod gofal bardd penrydd dros ddewis 'yr union air' bob amser yn help mawr pan fydd yn troi ei law at ganu mewn cynghanedd. I mi, mae llawer llai o eiriau llanw yn yr awdl hon eleni nag arfer.

Y cwestiwn diddorol sy'n codi felly ydy 'Ai gwell ydy dechrau fel bardd caeth a throi at y canu rhydd neu droedio'r llwybr croes?'

A thra rwy'n cofio .... mae hi'n braf yma hefyd Anwadal!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123456
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed