Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123456
Pwnc: Eisteddfod
03/09/2007 10:58 #2120
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n ddrwg gen i Gavin nad oeddwn i wedi ymateb yn gynt i dy sylw, ond mi rydw i wedi bod ar fy ngwyliau!

Rhag dy fod yn cam-ddeall, nid canmol yr awdl am ei bod hi'n trafod diwinyddiaeth ac athroniaeth ydw i mewn gwirionedd, ond canmol y bardd am y ffordd yr aeth ati i wneud hynny - h.y. fel bardd! Ond mae'n braf cael cerdd swmpus o bryd i'w gilydd hefyd.

O weld oes gan yr un o breswylwyr yr Annedd ddiawl o ddim i'w ddweud am yr awdl, mae'n ymddangos, beth am i rywun gydio yn ail sylw Gavin ...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
10/09/2007 10:18 #2122
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
... ychydig yn ddwl fan hyn y bore 'ma ...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
11/09/2007 15:55 #2123
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Efallai mai heb benderfynu beth yw eich barn am y Cyfansoddiadau ydach chi, os felly pam na ewch chi i adran Gwrando Eto Radio Cymru a gwrnado ar drafodaeth yn fan'no ar 'Raglen Dei Tomos'...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
11/09/2007 15:55 #2124
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Efallai mai heb benderfynu beth yw eich barn am y Cyfansoddiadau ydach chi, os felly pam na ewch chi i adran Gwrando Eto Radio Cymru a gwrnado ar drafodaeth yn fan'no ar 'Raglen Dei Tomos'...
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
27/09/2007 21:38 #2127
par:Eisteddfod Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wel, gadewch i mi geisio ail-gynnau tan drwy ganmol awdl Jim Jones, a'i chymharu efo'r hyn a ddywedodd Gwyn Thomas am gystadleuaeth y goron. Ym marn GT (os deellais yn gywir) roedd glendid / cymhlethdod crefft TDJ yn gweithredu fel rhyw fath o glawdd rhyntho fo (GT) ac unrhyw emosiwn oedd yn y cerddi. Gwell gan GT gerddi beirdd penrydd gan ei fod yn gallu ymglywed yn well a'r emosiwn y tu cefn iddynt.

Wel pawb at y peth y bo mae'n debyg, ond hyd y gwelaf i, mae cerdd Jim Jones yn dangos sut mae modd, drwy ddeall miniog a chrefft ddisgybledig, gyfleu yn llawer dwysach a mwy dirdynnol faterion emosiynol dwys a gwaelodol iawn, yn yr achos hwn wynebu henaint a marwolaeth.

Dyma gamp Llywarch Hen, Shakespeare, Guto'r Glyn a Horas.

Dyna'r cwmni mae Jim yn ei gadw, ac y bydd Tudur Dylan yntau yn ei dro'n ei gadw.

All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
Dos i'r brigTudalen: 123456
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed