Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Cadair Wag yr Urdd
28/05/2009 22:18 #2302
Cadair Wag yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gweld bod y beirniad yn nodi eu bod wedi atal y gadair oherwydd nad oedd unrhyw un o'r cerddi yn "gelf gorffenedig crwn". Gyda phob parch, ond rwy'n siwr y gallwn gyfrif ar un llaw y cerddi buddugol sy'n "gelf gorffenedig crwn". Gwobrwyo addewid yn hytrach na'r finished article yw pwrpas cystadlaethau'r Urdd fe fyddwn i'n dadlau.

Nid grawnwin surion ydy hyn gyda llaw - rwy'n rhy hen ac anorffenedig i gystadlu!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Cadair wag
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 1
graphgraph
29/05/2009 14:26 #2303
par:Cadair Wag yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Chwarae teg i'r beirniaid.

Ond does dim angen rhyw banig mawr. Fe fuon ni'n ddigon ffodus dros y blynyddoedd dwetha i weld llwyddiannau to o feirdd rhagorol sydd bellach yn rhy hen i gystadlu yn yr Urdd. Fe ddaw to arall, dwi'n siwr.

Ond mae'n rhyfedd fod cyn lleied wedi cystadlu eleni. Ella y bydd hyn yn gyfle i'r beirdd rhydd ddisgleirio am ryw ychydig.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
29/05/2009 14:26 #2304
par:Cadair Wag yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Chwarae teg i'r beirniaid.

Ond does dim angen rhyw banig mawr. Fe fuon ni'n ddigon ffodus dros y blynyddoedd dwetha i weld llwyddiannau to o feirdd rhagorol sydd bellach yn rhy hen i gystadlu yn yr Urdd. Fe ddaw to arall, dwi'n siwr.

Ond mae'n rhyfedd fod cyn lleied wedi cystadlu eleni. Ella y bydd hyn yn gyfle i'r beirdd rhydd ddisgleirio am ryw ychydig.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
29/05/2009 15:50 #2305
par:Cadair Wag yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dim angen panig mae'n wir; mae digonedd o feirdd da o dan 25, a siom mawr gan hynny gweld cadair yn wag ar y llwyfan.

Mae'n wir, er hynny, ei bod yn amser i'r Urdd ystwytho gofynion y gystadleuaeth, neu'n hytrach ei hamrywio bob yn ail flwyddyn fel y Genedlaethol. Hynny yw, gofyn am "gerdd" 100 llinell un flwyddyn a "chasgliad/dilyniant" (150 llinell) y flwyddyn ganlynol.

Mae hyn o ganlyniad i ollwng cystadleuaedth Y Fedal Lenyddiaeth. Nid oes ond y Gadair, ac un cyfrwng 100 llinell i fardd ymgeisio arni yn flynyddol (boed gaeth neu rydd).
Gall llenor ymgeisio am y goron gan ysgrifennu nofel fer, straeon byrion, llên micro, drama, llythyrau, ebost, dyddiadur ayb. wrth ymgeisio am y Goron! It's just not cricket!

Mae gan bob beirinad, am wn i, hawl i ddehongli gofynion a thestun y gystadleuaeth ymha bynnag fodd mae nhw eisiau, ac i bennu safon eu teilyngdod eu hunain!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Il Bardo
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
31/05/2009 16:51 #2306
par:Cadair Wag yr Urdd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n anodd gweld sut y gallwn drafod hyn heb gael cyfle i ddarllen y cerddi a oedd yn y gystadleuaeth. Oes gan rywun unrhyw syniad a fydd Golwg, Barddas neu'r Annedd hyd yn oed yn cyhoeddi rhai ohonyn nhw?

Gyda llaw, dydw i ddim yn meddwl bod wyth yn nifer isel iawn. Dwi'n meddwl mai 4 oedd yn y ras tua dwy flynedd yn ôl - ac Eirug Salisbury oedd dau ohonyn nhw!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed