Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Trawiadau o enau Dic
19/04/2010 11:45 #2350
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Enghraifft ddifyr am rym a Jameica ond nag oes yna dwyll yr acen, hynny yw, cam acennu yma sy'n atal cynghanedd lusg rhag gweithio?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
20/04/2010 17:44 #2351
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dyna'r peth.
Byddai "reidio beic yn Jameica" yn gywir, ond dyma ddangos direidi Dic wrth roi sbocsen yn olwyn Gerallt drwy greu cynghanedd lusg rag-obennol (fe gredaf - un rong mewn geiriau eraill) er mwyn difetha'r wers. Ac o hynny ymlaen, ni thraddodwyd gwers ar ddechrau'r Talwrn (dwi'n rhy ifanc i gofio hyn fy hun - rhaglen deng-mlynedd-ar-hugain Talwrn y Beirdd yw fy ffynhonnell!).
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tafod y to ifanc
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 18
graphgraph
14/09/2010 07:43 #2374
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mewn erthygl yn y Daily Post yr wythnos diwethaf, roedd Ceri Wyn Jones yn adrodd ei brofiad yn cyd-feirniadu cystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006 gyda Gerallt Lloyd Owen a Dic. Dic ei hun oedd yn traddodi a buan iawn y sylweddolodd fod yr auto-cue wedi torri. Doedd ganddo ddim sgrapyn o bapur i droi ato, felly yn ei ddull dihafal ei hun, aeth rhagddo i draddodi'r feirniadaeth gan ddibynnu'n llwyr ar ei gof. Wrth ddychwelyd at y ddau arall ar ôl cyhoeddi'i'r dyfarniad, dyma oedd ei eiriau ar lwyfan y Brifywyl: "Auto cue yn all to cock".
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed