Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Nid Myfi yw Myfi fy Hun
15/02/2005 22:18 #98
Nid Myfi yw Myfi fy Hun Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A welodd rhywun y rhaglen hon?

Oedd unrhyw un arall yn ei chael hi'n anodd derbyn y thesis canolog, sef mai ffigur sy'n ail-greu ei hun o hyd yw Alan Llwyd?

I mi, un o nodweddion gwaith Alan Llwyd yw cysondeb ei ddull o ymadroddi, ei destunau a'i fyd-olwg, hyd yn oed pan oedd yn sgwennu dan enw arall.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
16/02/2005 08:38 #101
Cyf:Nid Myfi yw Myfi fy Hun Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cytuno - mi faswn i'n dadlau mai un o'i gryfderau fel bardd yw cysondeb ei lais, ond roeddwn i'n tybio fod y thesis 'ail-greu' yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng i atgyfnerthu thema greiddiol y portread, sef thema'r proffwyd erlidiedig.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
cadi
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 8
graphgraph
17/02/2005 16:24 #105
Cyf:Nid Myfi yw Myfi fy Hun Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi'm di gweld y rhaglen eto... ond am fentro dweud fy mod i'n cytuno a chi'ch dau. Nid rhyw Fadonna neu Gylie o fardd yw ALL i mi beth bynnag. Mae o'n mentro i dir newydd a mentrau newydd - cyhoeddi, sgriptio ayb - felly ai hynny oedd ganddyn nhw dan sylw? Bydd rhaid i mi fynd ar ol y tap fideo'n fuan!
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Chwilfrydig
 
17/02/2005 16:24 #106
Cyf:Nid Myfi yw Myfi fy Hun Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Er gwaethaf ei enw, Alan Llwyd ydy un o gymeiadau mwyaf lliwgar y byd barddol Cymraeg. Llwyddodd y rhaglen i gyfleu hynny rwy'n credu, er nad oedd digon o gydbwysedd efallai yn sylwadau rhai o'r cyfrannwyr. Gan y cyfrannwyr mwyaf cytbwys eu barn, fel Wyn Thomas, y cafwyd y sylwadau mwyaf gwerthfawr, ac yn eironig, roedd y sylwadau hynny yn llawer mwy o glod i ALl na'r hyn a ddywedwyd gan rai o'i fan-club.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
13/03/2005 23:41 #243
Cyf:Nid Myfi yw Myfi fy Hun Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Clywais sôn heddiw fod ymddiheuriad i Tudur Hallam wedi'i ddarlledu ar S4C yn ystod yr wythnos. Fedr rhywun gadarnhau hynny?

Yn ôl yr hyn a ddeallaf i, roedd yr ymddiheuriad yn cael ei gynnig yn sgil ymosodiad chwyrn Elwyn Edwards ar TH yn ystod y rhaglen 'Nid Myfi yw Myfi fy Hun'.

Os ydy hyn yn wir, mae'n fy nharo i eithaf eironig o gofio mai un o'r themâu a bwysleisiwyd yn ystod y rhaglen yw'r modd y canfu Alan Llwyd ei hun yn rhan o nifer o sgandalau/helyntion llenyddol nad oeddent (fe awgrymwyd) o'i wneuthuriad ef.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
14/03/2005 01:30 #245
Cyf:Nid Myfi yw Myfi fy Hun Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Beth oedd ymosodiad chwyrn Elwyn Edwards ar Tudur Hallam?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Jo Blog y Ceiliog Cw^l
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 71
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed