Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Mis Mai a Mis Ionawr - D ap G
01/02/2005 18:26 #16
Mis Mai a Mis Ionawr - D ap G Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Wrthi'n "astudio" hon ar gyfer lefel A Cymraeg ac yn methu'n deg â dadansoddi hon yn gywir -

Fis Mai haf, canys mau hoed

All rhywun fy ngoleuo (a gweddill y dosbarth) os gwelwch yn dda?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Cynddelw
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
Och! o dristwch dirwestol
Ei bar hesb, heb neb ar ôl
01/02/2005 20:28 #17
Cyf:Mis Mai a Mis Ionawr - D ap G Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gan fod fy hen gyfaill triw Y Bilwg wedi ateb yr un ymholiad yn union yn yr hen hen seiat, cystal i mi ei ddyfynnu:

"Hawddamor, glwysgor glasgoed, Fis Mai haf canys mau hoed"

Daw'r llinellau hyfryd hyn o gywydd Dafydd ap Gwilym "Mis Mai a Mis Ionawr". Dyma'r hyn y mae Dafydd yn ei ddweud:

"Shw mai, gôr hardd y glasgoed, fis Mai haf, gan mai dyma yr wy'n ei hiraethu..."

Ond beth am yr 'f' ar ddechrau'r ail linell? Mmmmmmm! Diddorol!

Yn bendant NID 'f' wreiddgoll sydd yma. Yn nyddiau heulog a meddwol Dafydd ap Gwilym roedd 'f' yn debyg iawn i 'w'. (Dyna pam ein bod heddiw yn dweud gwddf mewn rhai mannau heulog o Gymru a gwddw mewn rhai mannau meddwol). Roedd eu swn yn wahanol iawn i'r hyn a glywn ni heddiw. Rydan ni'n gwneud swn 'f' wrth glosio'r danedd uchaf â'r wefus isaf. Roedd Dafydd a'i gyfoedion yn seinio 'f' drwy'r ddwy wefus, felly roedd y swn yn debyg iawn i 'w'. Am fod 'f' felly yn debig i 'w' ac yn feddal iawn ystyriai'r beirdd hi'n "lled-lafariad". Golyga hyn y gallai Dafydd beidio â'i chyfateb mewn llinell o gynghanedd. Hei presto!

Dyma enghreifftiau gwych eraill:

Mae celfyddyd i'm claddu (Dafydd ap G)

Peintiaw â chalch pwynt fy chwaer (Iolo Goch)

A lwnc hi fal afanc hen (Guto'r Glyn)
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Yr Athro
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
02/02/2005 18:42 #24
Cyf:Mis Mai a Mis Ionawr - D ap G Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Cynddelw
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
Och! o dristwch dirwestol
Ei bar hesb, heb neb ar ôl
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed