Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Chwilio am gerddi am beldroedwyr
31/07/2007 17:54 #2094
Chwilio am gerddi am beldroedwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Annwyl Gyfeillion,

Gobeithio mai dyma'r lle cywir i ofyn fy nghwestiwn - fel cyfansoddwr cerddoriaeth, dwi'n gweithio ar ddarn (ar gyfer Gwyl Gerdd Gogledd Cymru) sy'n defnyddio'r iaith lafar ar y cyd â cherddoriaeth offerynnol a dawns - mae'r darn yn gorfod bod yn barod cyn canol Awst.

Mae un o'r symudiadau yn gorfod ymwneud yn benodol â pheldroedwyr o Ogledd Cymru fu, neu sy, yn chwarae i dîm Lerpwl - ond fedra i ddim cael hyd i unrhyw gerddi ar y pwnc.

Oes na englynion neu benillion yn bodoli am chwaraewyr unigol fel Joey Jones, Ian Rush a'r lleill? Os oes, a fyddai rhywun yn medru fy nghyfeirio i atyn nhw?

Diolch o galon,

Gareth
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Gareth Glyn
 
31/07/2007 21:47 #2095
par:Chwilio am gerddi am beldroedwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae gan Robert Powell englyn i Ian Rush (a Neville Southall a Kevin Ratcliffe o ran hynny). Dyma fo:

Llewpart coch nad oes ochel ei naid ef
Trwy'r dorf fel pe'n anwel;
Eisoes mae'r ergyd isel
Ym mharlwr golwr nas gwêl.

Bechod nad ydy'r comisiwn yn caniatáu moliant i gochion Old Trafford. Gallaf feddwl am gywyddau ac englynion i Ryan Giggs, George Best a Matt Busby!

Ond mae'n siwr bod rhywun yn rhywle rywbryd wedi canu clodydd Joey Jones. Wedi'r cyfan, roedd siant y Kop gynt yn gynghanedd sain berffaith!

Joey Joey Joey
Joey Joey Joey
Joey Joey Jones
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
31/07/2007 22:09 #2096
par:Chwilio am gerddi am beldroedwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ardderchog! Diolch - ac os oes mwy mi fyddwn yn ddiolchgar dros ben i'w derbyn nhw hefyd.

Gareth
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Gareth Glyn
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 2
graphgraph
01/08/2007 09:27 #2097
par:Chwilio am gerddi am beldroedwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae yna draethawd PhD ar gael ar y testun 'Chwaraeon mewn Llenyddiaeth Gymraeg'. Lowri Wyn Bevan ydy'r awdur ac mae'r traethawd yn cynnwys arolwg manwl o'r hyn oedd ar gael hyd at 2000. Efallai y gwnaiff un o'r anheddwyr triw sy'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol fentro i'r selerau i weld a oes yna gyfeiriad yn y traethawd hwnnw at gerddi neu englynion i'r cochion cedyrn Rushie a Joey.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Yr Athro
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
01/08/2007 23:14 #2098
par:Chwilio am gerddi am beldroedwyr Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch eto!

Gyda llaw, mi ddylwn fod wedi nodi bod y darn dan sylw yn dathlu cyfraniad peldroedwyr o Ogledd Cymru i ddinas Lerpwl, sy wrth reswm yn cynnwys tîm Everton.

Felly mae Neville Southall a Kevin Ratcliffe yn y ffrâm hefyd, yn ogystal â Jones, Rush, Toshack, Fowler....
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Gareth Glyn
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 2
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed