Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Yr Esgyrn Hyn - T H Parry-Williams
16/06/2009 09:51 #2307
Yr Esgyrn Hyn - T H Parry-Williams Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae trafodaeth wedi codi ar fforwm arall am union ystyr cwpled yn y gerdd Yr Esgyrn Hyn gan T H Parry-Williams.

"Heb ddim i ddywedyd pwy oedd hi
Ond ffrâm osgeiddig nad edwyn gi."

Mae'r treiglad - "gi" - yn awgrymu ei fod yn golygu nad yw'r sgerbwd yn nabod ci - ond mae hyn yn swnio braidd yn rhyfedd. Wrth gwrs nad yw sgerbwd yn nabod ci - na dim byd arall o ran hynny!
Mae'n swnio'n fwy tebygol ei fod yn golygu "Ond ffrâm osgeiddig nad yw ci yn ei nabod" - hynny yw, fyddai ci ddim yn sylweddoli mai dafad oedd 'na. Ond, os felly, pam y treiglad?

Oes gan rywun oleuni?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sianco
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 19
graphgraph
21/06/2009 21:13 #2308
par:Yr Esgyrn Hyn - T H Parry-Williams Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rhaid mai gwrthrych "edwyn" ydi "gi", gan mai dim ond ar achlysuron prin iawn y bydd goddrych yn treiglo'n feddal ar ol berf - gw.Gramadeg y Gymraeg P Wynn Thomas para. 6.15 , Y Treigliaday a'u Cystrawen T.J. Morgan tud 343.

Ond mae modd deall y cwpled hwn. Pan fydd dafad yn gweld ci, mae'n ffoi rhagddo. Pan ddaw ci i synhwyro wrth sgerbwd dafad, nid yw'r sgerbwd yn cyffroi. h.y. nid yw'r ddafad (farw) yn adnabod y ci.

Hynny yw, mae'r hyn sy'n gwneud y ddafad yn fyw, ei greddf, wedi mynd.

Wrth gwrs, mae THPW yn gyfrwys gyfeirio at y Beibl hefyd, a Duw yn rhoi bywyd i'r esgyrn (Esecirl 37),

(1) Daeth llaw yr ARGLWYDD arnaf, ac aeth â mi allan trwy ysbryd yr ARGLWYDD a'm gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn.
(2) Aeth â mi'n ôl a blaen o'u hamgylch, a gwelais lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn, ac yr oeddent yn sychion iawn.
(3) Gofynnodd imi, "Fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw?" Atebais innau, "O Arglwydd DDUW, ti sy'n gwybod."
(4) Dywedodd wrthyf, "Proffwyda wrth yr esgyrn hyn a dywed wrthynt, 'Esgyrn sychion, clywch air yr ARGLWYDD.
(5) Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW wrth yr esgyrn hyn: Wele, fe roddaf fi anadl ynoch, a byddwch fyw.

ond nid oes dim i roi bywyd i'r esgyrn yng ngherdd THPW. Ffolineb yw crefydd. "Ffram osgeiddig" yw ffydd mewn anfarwoldeb ac yn Nuw.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed