Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Daeargi anhysbus?
11/03/2005 22:04 #231
Daeargi anhysbus? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A oes rhywun yn gwybod pwy yw awdur y darn canlynol am ddaeargi? Diolch o galon!

"Daeargast ddu dorgoch, i dagu'r ffwlbart dugoch"
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tyrpeg Nant
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
26/03/2005 23:33 #312
Cyf:Daeargi anhysbus? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Allan o beth mae'r darn yma'n dod. Yn amlwg dydy o ddim yn gywydd oherwydd yr odlau diacen, ond mae'r ffaith mai 6 sillaf yw'r llinell gynta' yn awgrymu mai ail a thrydedd llinell englyn sydd yma.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
04/04/2005 21:08 #349
Cyf:Daeargi anhysbus? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Disgybl

Diolch am ymateb. Darganfyddid y darn am ddaeargwn ar y we yn ddiweddar. Mae perchennog y wefan yn honni, fel eraill ar y we, fod y darn yn dyddio o thua 1450. Credir fod y bardd yn gofyn am gŵn gan noddwr.

Oes gobaith darganfod yr awdur?

Diolch eto.

Tyrpeg Nant
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tyrpeg Nant
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
04/04/2005 22:48 #350
Cyf:Daeargi anhysbus? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
yn lle ar y we?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
06/04/2005 19:34 #357
Cyf:Daeargi anhysbus? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fel hyn mae'r llinellau yn ymddangos ar yr unig wefan, hyd y gwelwn i, i ddyfynnu'r darn yn y Gymraeg. Mae'r gweddill yn son am y darn yn unig. Yn fy anwybodaeth, nid wyf yn gwybod os yw'r darn yn gywir, ond wyf yn ei ddyfynnu fel y mae o ar y we. Felly wyf yn erfyn eich maddeuant am unrhyw wallau!

“Urddasol ffon im eoesoch-a gast dda, Daeargast ddu dorgoch, I dagu'r ffwlbart dugoch, Ac i ewy go'r cachio coch”

Gobeithio derbyn unrhyw arweiniad!

Diolch

Tyrpeg Nant
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tyrpeg Nant
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
15/04/2005 16:20 #412
par:Daeargi anhysbus? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A-ha ro'n i'n gywir. Englyn ydy o felly.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
disgybl
 
Pencerdd
Negeseuon: 244
graph
Fydd y chwyldro ddim ar y teledu gyfaill
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed