Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: cerddi TGAU newydd
27/07/2010 11:29 #2362
cerddi TGAU newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Helo s'mai? Trio gneud nodiada ydw i ar gyfer 3 cerdd newydd fydd ar y cwrs TGAU Cymraeg o fis Medi ymlaen: Y Mor, Einir Jones, 'Dangosaf iti lendid', Dafydd Rowlands a 'Cydwybod', Mei Mac. Gai jecio i ddechra mai cywydd ydi 'Cydwybod' gan Mei Mac????
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
mochyn mon
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 1
graphgraph
27/07/2010 21:53 #2363
par:cerddi TGAU newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ie, cywydd yw Cydwybod. A cywydd da iawn.

O ddiddordeb - mae'r linell gyntaf un, "Na, nid wyf wedi ei weld o," yn gynghanedd ddiddorol:

8 sill? Neu ydi'r "wedi ei" yn troi'n "wedi 'i" ac yn ei droi'n 7 sill ar lafar?

Hefyd, oes 2 "N Wreiddgoll" yma?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
09/09/2010 00:23 #2371
par:cerddi TGAU newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rydw i wedi sylwi bod Mei Mac yn ddefnyddio yr hyn y mae Twm Morys yn ei alw'n 'Oddefiad Mei', sef defnyddio dwy gytsain sy'n agos iawn at ei gilydd i gyfateb un gytsain arall. Felly dwy 'n' wreiddgoll sydd ganddo yn llinell agoriadol ei gywydd 'Cydwybod'. Erbyn heddiw fodd bynnag prin yw ei ddefnydd o'i oddefiad ei hun. Hwyrach bod ei fêt, Twm Morys wedi ei argyhoeddi i beidio.

Goddefiad yw 'n' wreiddgoll. Goddefiad hefyd yw defnyddio dwy gytsain sy'n agos at ei gilydd i gyfateb un gytsian arall. Fy marn pwysig i yw mai barus yw defnyddio dau oddefiad mewn un llinell. Man gwan mewn cerdd ddiddorol.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Y Bilwg
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 69
graphgraph
09/09/2010 16:45 #2372
par:cerddi TGAU newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fy marn lai pwysig i yw fy mod yn tueddu i dderbyn y goddefiad mewn un llinell o englyn dyweder, ond y byddwn i'n llawer iawn mwy llawdrwm pe byddai bardd yn gwneud defnydd cyson o'r peth mewn cerdd hwy.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Anwadal
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 53
graphgraph
12/09/2010 22:41 #2373
par:cerddi TGAU newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn fy marn hollol gytbwys innau:

1. Nid goddefiad yw ateb un gytsain efo dwy. mae'n rhan o gynhysgaeth cerdd dafod. Gweler yr enghreifftiau ym mharagraff 397 Cerdd Dafod John Morris Jones, megis hon o waith Lewys Glyn Cothi:

Gwin yn rhad, ag anrhydedd

Mae JMJ'n drwm ei lach ar y rhai a alwasai hyn yn oddefiad (gw. para. 398 CD).

2. Goddefiad yw N wreiddgoll sy'n dweud y gellir cynnwys UN A DIM OND UN N heb ei hateb ar gychwyn cynghanedd gytsain.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed