Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Yr Odliadur Newydd
07/07/2008 12:04 #2216
Yr Odliadur Newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Llyfr gwych iawn iawn a'r diweddariad yn gelfydd... ond trueni na fyddai'r adolygiad wedi sicrhau fod:

1 - Dywed Myrddin ap Dafydd "Mae modd ynganu wy mewn dwy ffordd. Mae'r ddwy sain yn hollol wahanol ac mae'n amhosibl eu hodli - mae'r glust yn eu gwrthod pob gafael... ...Yr unig ffordd bendant o dorri'r ddadl yw cael gafael ar Yr Odliadur gan y diweddar Roy Stephens." Ond nid oes gwahaniaethu yn yr Odliadur - trueni na fyddai'r odliadur yn dangos pa "wy" sy'n odli a'u gilydd. Drwy fethu gwneud hynny nid yw'n odliadur cywir ar y llafariaid hyn.

2 - Byddai'n fuddiol iawn i gynganeddwyr petai pob gair acennog o fewn pob adran i odl yn cael ei nodi fel ei bod yn rhwydd eu canfod. Er enghraifft - yn yr adran odl "allt" gellid rhoi "allt; dallt; gallt; gwallt; hallt; mallt" yn gyntaf cyn rhestru'r dolau diacen megis "anystywallt; broniallt; bronnallt..." ac ati. Credaf y byddai hynny'n syniad creadigol a buddiol.

Tybed a ddylid ystyried y ddau bwynt hyn pan yn ystyried ail-adolygu'r gyfrol yn y dyfodol?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Darfodedigaeth
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 46
graphgraph
Darfodedigaeth

Amser, sy’n dadfeilio popeth,
Yma atal di dy law.
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed