Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Yr Injan Odli
23/09/2008 11:41 #2236
Yr Injan Odli Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yr Injan Odli

Fel rhan o Wyl Llên y Lli – Deffro’r Dychymyg a gynhelir rhwng 8-14 Hydref 2008 ym Mae Caerdydd, mae’r Academi wedi comisiynu Cymdeithas y Rhyfeddod i baratoi noson lenyddol unigryw, pan ddadorchuddir yr Injan Odli am y tro cyntaf.

Sut mae esbonio’r Injan unigryw? Recordwyd 24 o feirdd amlwg yn darllen cwpled ar y thema ’Beth yw Dychymyg?’. Ar y noson, bydd pob cwpled yn cael ei thanio gan gliced arbennig ar ffurf piano llawr, gyda’r gynulleidfa’n taro’r nodau.

Y bwriad yw y gall unrhyw linell wneud synnwyr drwy ddilyn llinell arall, gyda’r beirdd yn ymateb i’w gilydd ar hap. Felly, bydd cerdd newydd yn cael ei chreu drwy ddefnyddio cyfuniadau damweiniol o’r cwpledi. Tebyg i arddull “siswrn” y llenor William S Burroughs, caiff llinellau ein beirdd eu taflu i gylla peiriant golchi, a’c allan o’r cawdel daw’r INJAN ODLI.

Roedd stondin yr Academi ar Faes yr Eisteddfod eleni yn fwrlwm o feirdd yn cael eu recordio ar gyfer yr Injan Odli. Ymhlith y beirdd a recordwyd mae Gwyn Thomas, Mererid Hopwood, Twm Morys, Hywel Griffiths a T James Jones.

Sefydlwyd Cymdeithas y Rhyfeddod, mudiad aml-gyfryngol arbrofol, yng Nghaernarfon yn 2007. Ymhlith rhai o gyfranwyr y mudiad mae’r telynor Rhodri Davies, y cerddor Angharad Davies, y dawnsiwr Cai Tomos, yr artist Bedwyr Williams a llu o enwau eraill. Am ragor o fanylion ewch i www.rhyfeddod.com

Gwyl lenyddol ddwyieithog a drefnir gan yr Academi ym Mae Caerdydd yw Llên y Lli. Y thema eleni yw Deffro’r Dychymyg a’r bwriad yw i arbrofi gyda datblygiadau diweddar ym maes llenyddiaeth, technegau amgen a syniadau unigryw gan lenorion ifainc a chyffrous.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Academi ar 029 2047 2266 / post@academi.org. Neu ewch i'r wefan: www.academi.org/llen-y-lli-2008/
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
academi
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 30
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed