Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Goruwchnaturiol : Cynhadledd Gymraeg yr Academi
04/11/2008 14:26 #2258
Goruwchnaturiol : Cynhadledd Gymraeg yr Academi Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
24 - 25 Ionawr 2009
Gellifawr, Cwm Gwaun, Sir Benfro


Yn y tir llwyd-dywyll hwnnw rhwng anghrediniaeth ac ofn y mae’r goruwchnaturiol yn bod. Yno’n llercian y mae hen, hen ddirgelion ofnadwy ein hil. Mae yna ddrychiolaethau ac arswydau a chysgodion…

Mae’r Academi wedi trefnu cynhadledd uniaith Gymraeg yn hud a lledrith Sir Benfro. Dewch i ymuno â llenorion, academyddion, llêngarwyr a chwedleuwyr am benwythnos a fydd yn sbecian ar yr hyn sydd tu ôl i’r llenni tywyll.

Dihangwch o’r byd go iawn am ddau ddiwrnod o drafodaethau, darlithoedd, straeon a barddoniaeth mewn awyrgylch cartrefol a chyfeillgar. Bydd y sesiynau’n edrych ar rym y goruwchnaturiol yn ein llenyddiaeth, gyda chyfle i fwynhau bwyd da, cerddoriaeth a chwmnïaeth gyda’r hwyr.

Cynhelir y gynhadledd ar ystâd brydferth Gellifawr yng Nghwm Gwaun.
Ewch i’r wefan www.gellifawr.co.uk am ragor o fanylion am y gwesty.

Tocynnau
Pris y penwythnos yw £95 y pen (ystafell sengl) / £85 y pen (ystafell ddwbl). Mae’n cynnwys te a choffi, 4 pryd bwyd, mynediad i bob sesiwn yn y gynhadledd, a llety nos Sadwrn.

Cysylltwch â’r Academi am docynnau neu am ragor o fanylion: 029 2047 2266 / post@academi.org

Cyfranwyr
Yr Athro Gwyn Thomas
Yr Athro Sioned M Davies
Ken Brassil
Eurig Salisbury
Y Parchedig Towyn Jones
Brigyn
Rocet Arwel Jones
Y Prifardd Myrddin ap Dafydd
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
academi
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 30
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed