Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Gwibdaith Lenyddol Waldo Williams yn Sir Benfro
29/04/2009 11:12 #2296
Gwibdaith Lenyddol Waldo Williams yn Sir Benfro Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Waldo Williams – Gwibdaith Lenyddol yn Sir Benfro

Dydd Sadwrn, 9 Mai, 8.00am - 7.00pm

Man Cychwyn/Gorffen: Gorsaf Drên Caerfyrddin

Fel rhan o gyfres Gwibdeithau Llenyddol yr Academi, ar ddydd Sadwrn 9 Mai cynhelir y wibdaith gyntaf ar Waldo Williams yn Sir Benfro yng nghwmni Damian Walford Davies. Cyfle gwych i fyfyrwyr ysgol a choleg sy’n astudio Waldo Williams.

Waldo Williams (1904 - 1971) oedd un o feirdd Cymraeg mwyaf blaenllaw yr 20fed ganrif. Roedd hefyd yn enwog am ei ddaliadau heddychol, am fod yn ymgyrchwr gwrth-ryfel ac yn genedlaetholwr Cymraeg. Dengys ei farddoniaeth amrywiaeth o ddylanwadau, o William Wordsworth a Walt Whitman i emynau Cymraeg a mesur caeth y gynghanedd.

Dr Damian Walford Davies, Darlithiwr Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth, sydd wedi cynllunio’r daith hon gyda’r Academi. Byddwn yn ymweld â llefydd megis Capel Brynconin, safle bedd teulu Waldo, man addoli’r Crynwyr yn Aberdaugleddau ac Ysgol Casmael. Byddwn yn ciniawa yng nghwesty Nant-y-Ffin yn Llandysilio, gyda te prynhawn yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau.

ae pob gwibdaith yn cynnwys cinio a seibiannau coffi a chost tocyn ar gyfer un wibdaith fydd £37 (£35 ar gyfer Aelodau a Chefnogwyr yr Academi).

I archebu tocynnau cysylltwch â’r Academi ar 029 2047 2266 neu www.academi.org
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
academi
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 30
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed