Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Cwrs i Bobl Ifanc, Tach 6-8, Ty Newydd
23/09/2009 13:59 #2319
Cwrs i Bobl Ifanc, Tach 6-8, Ty Newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cwrs i bobl ifanc 16 – 25 oed

Tachwedd 6 - 8

Tudur Dylan Jones a Catrin Dafydd


A ydych chi rhwng 16 – 26 oed? Eisiau’r cyfle i ‘sgwennu yng nghwmni tiwtoriaid proffesiynol? Mae hwn yn gwrs penwythnos sydd yn addas ar gyfer ysgrifenwyr o bob math, gan gynnwys dysgwyr. Bydd cyfle i gael sesiynau unigol gyda’r tiwtoriaid i drafod eich gwaith yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithdai gyda gweddill y grŵp.

Pris: Preswyl: £100 di-breswyl: £50

Tudur Dylan Jones
Prifardd ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Sir y Fflint 2007. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Bro Colwyn yn 1995, pan oedd ei dad, y Prifardd John Gwilym, yn archdderwydd, ac yn Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau yn 2005. Ef yw meuryn Ymryson y Beirdd a gynhelir yn y Babell Lên yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Aeth i’r Brifysgol ym Mangor ac y mae erbyn hyn yn athro ysgol yn Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli. Ef oedd Bardd Plant Cymru 2004 - 2005.


Catrin Dafydd
Llenores llawrydd o Waelod-y-Garth ger Pontypridd ond bellach yn byw yn Sir Gâr. Bu'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth a hi oedd Llywydd UMCA 2003-04. Mae hi wedi cyhoeddi dwy nofel, Pili Pala (2006) a Random Deaths and Custard (2007). Yn ogystal â llenydda y mae hi'n teithio Cymru fel storïwraig ac yn cynnal gweithdai llenyddol mewn ysgolion. Enillodd y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd 2005.

Cysylltwch â ni i gadw lle drwy ffonio 01766 523237 neu ebostio olwen@tynewydd.org

www.tynewydd.org
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Olwen Dafydd
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 106
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed