Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Cwrs Natur, Ionawr 22-24, Ty Newydd
23/10/2009 16:06 #2321
Cwrs Natur, Ionawr 22-24, Ty Newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Nodiadau Maes - Cwrs Natur
Ionawr 22 - 24

gyda Jon Gower ac Iolo Williams

Bydd taith gerdded leol yn rhoi cyfle i weld nad yw natur yn llwyr gysgu yn y gaeaf. I'r gwrthwyneb, dyma'r adeg prysuraf i nifer o adar ac anifeiliaid a bydd cyfle i sylwi arnynt a chymryd nodiadau er mwyn sgrifennu erthyglau o flaen y tân!

Yn ystod y penwythnos byddwn yn edrych ar wahanol fathau o ysgrifennu am natur er mwyn ysbrydoli ac ysgogi sgwrs. Bydd cyfle i weithio ar y cyd ac yn unigol gyda digon o amser i gael adborth a cheisio gwella'r gwaith. Mae Jon ac Iolo yn hen, hen ffrindiau a bydd na dipyn o hwyl yn ogystal ag ychydig o waith, gyda'r ddau yn credu bod natur yn rhyfeddol. Bwriad y cwrs fydd creu geiriau i adlewyrchu hyn.

Jon Gower - Am bum mlynedd bu John Gower yn gweithio a byw gyda Iolo Williams ym mhencadlys y Gymdeithas Frenhinol Er Gwarchod Adar yng Nghymru, yn y Drenewydd. Jon oedd gohebydd celfyddydau a'r cyfryngau i BBC Cymru rhwng 2000-2006. Mae wedi cyhoeddi naw llyfr gan gynnwys An Island Called Smith, enillydd Gwobr John Morgan. Ymddangosodd ei nofel gyntaf yn Gymraeg, Dala'r Llanw yn 2009.

Iolo Williams - Cafodd Iolo swydd gyda'r RSPB yn 1985 a bu'n gweithio yno am 14 mlynedd. Daeth yn wyneb cyfarwydd ar y cyfryngau yn ystod y cyfnod yma a gwneud enw iddo'i hun fel arbenigwr blaenllaw ar adar yng Nghymru. Y mae wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau ers 1999 ac wedi gweithio ar sawl cyfres gyda BBC Cymru gan gynnwys Wild Wales a Wild Winter. Mae Iolo hefyd wedi cyflwyno rhaglenni ar S4C gan gynnwys Gwyllt ar Grwydr a Iolo yn Rwsia..

Prisiau: £225 (ystafell sengl); £200 (Rhannu ystafell); £150 (Di-breswyl)

Cysylltwch i gadw lle: 01766 522811 post@tynewydd.org
www.tynewydd.org
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Olwen Dafydd
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 106
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed