Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Tŷ Newydd: Cyrsiau newydd Hydref 2010/Gwanwyn 2011
05/10/2010 16:36 #2375
Tŷ Newydd: Cyrsiau newydd Hydref 2010/Gwanwyn 2011 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Cyrsiau newydd ar gyfer yr hydref a'r gwanwyn
yn Nhŷ Newydd

CWRS YR URDD I BOBL IFANC 16-25 oed
22ain-24ain Hydref, 2010

Tiwtoriaid: Bethan Gwanas ac Eurig Salisbury
Pris: £100 (preswyl); £50 (di-breswyl)

CYFIEITHU CREADIGOL: RHYDDIAITH
C wrs wedi'i drefnu gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
30ain a 31ain Hydref, 2010

Pris: £100 (preswyl); £75 (dibreswyl).
Telerau arbennig ar gyfer aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru: £85 (preswyl); £65 (dibreswyl)

BARN A BWYD
6ed a 7fed Tachwedd, 2010

Tiwtor: John Rowlands
Pris: £125 (preswyl - ystafell sengl); £100 (preswyl - rhannu ystafell); £75 (di-breswyl)

CREFFT Y STORI FER
3ydd - 5ed Rhagfyr, 2010

Tiwtor: Angharad Price
Pris: £225 (preswyl - ystafell sengl); £200 (preswyl - rhannu ystafell);
£150 (di-breswyl)
£100 (myfyrwyr)

Y CAM NESAF
28ain - 30ain Ionawr, 2011

Tiwtoriaid: Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones
Pris: £225 (preswyl - ystafell sengl); £200 (preswyl - rhannu ystafell);
£150 (di-breswyl)
£100 (myfyrwyr)

TESTUN A THIRLUN
20fed - 22ain Mai, 2011

Tiwtor: Eurig Salisbury. Cyfranwyr: Gwyn Thomas a Twm Elias
Pris: £210 (preswyl - ystafell sengl); £185 (preswyl - rhannu ystafell)
£135 (di-breswyl)
£75 (myfyrwyr)

Mae bwrsari ar gael i rai ar incwm isel, neu'n ddi-waith.

Ewch i'n gwefan am fanylion llawn y cyrsiau hyn www.tynewydd.org
post@tynewydd.org
01766 522811
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Olwen Dafydd
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 106
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed