Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Gŵyl Gynganeddu 26ain a 27ain Tachwedd, 2011
14/11/2011 16:36 #2403
Gŵyl Gynganeddu 26ain a 27ain Tachwedd, 2011 Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gŵyl Gynganeddu Tŷ Newydd, 26 - 27 Tachwedd 2011

Wedi pum mlynedd hir mae’r Ŵyl Gynganeddu yn ei hôl! Yn ystod y penwythnos bydd cymysgedd o sesiynau, darlithoedd a gweithdai difyr, rhai o ddifrif ac eraill yn ysgafn. Bydd yn gyfle i chi wrando, cyfrannu a thrafod materion â ymwneir â’r byd canu caeth.

Gweithdai’r bore yn Nhŷ Newydd

Gweithdy i ddysgwyr y Gymraeg
gydag Ifan Prys

11:00yb - 1:00yp, yn yr Ystafell Fwyta
Gweithdy cynganeddu i ddysgwyr ar lefel Canolradd neu Uwch. Mi fyddwch yn dysgu sut i adnabod gwahanol fathau o gynghanedd, ac yn cael cyfle i ysgrifennu rhai cynganeddion eich hun.

Pris: £5 (£3 i fyfyrwyr)

Trydar mewn trawiadau gyda Llion Jones

11:00yb - 1:00yp, Ystafell Gyfrifiaduron

Yng nghwmni’r Prifardd Llion Jones, bydd y gweithdy ymarferol hwn yn cynnig arweiniad ar sut i drydar eich cynganeddion i gynulleidfa fyd-eang gan ddefnyddio llwyfan Twitter. Dewch i roi adenydd i’r canu caeth. Bydd angen rhyw lun o grap ar y gynghanedd a chyfrifiaduron.

Pris: £5 (£3 i fyfyrwyr)


I’r rhai â rhyw glem gyda Karen Owen

11:00yb - 1:00yp, Llyfrgell

Gweithdy i’r rhai sydd eisoes yn ymddiddori ac yn deall rhywfaint o reolau canu caeth, gyda’r nôd o ddatblygu eu dawn a’u crefft.

Pris: £5 (£3 i fyfyrwyr)


Sesiynau’r prynhawn yn yr Amgueddfa

Darlith yr Ŵyl - Dafydd ap Gwilym gyda’r Athro Gwyn Thomas

2:00yp, Amgueddfa Lloyd George

Bydd Darlith yr Ŵyl dan ofal yr Athro Gwyn Thomas. Bydd yn ymdrin â hanes a gwaith y cywyddwr enwog, Dafydd ap Gwilym. Cawn glywed am ddylanwad Dafydd ap Gwilym ar genedlaethau o feirdd caeth yn ogystal â’i gyfraniad at ddatblygiad y cywydd.

Prifardd yn y Gadair gyda Rhys Iorwerth a Myrddin ap Dafydd

3:00yp, Amgueddfa Lloyd George
Mewn sesiwn arbennig, bydd Prifardd Eisteddfod Wrecsam 2011, Rhys Iorwerth, yn cael ei holi gan Myrddin ap Dafydd am ei awdl fuddugol. Yn siŵr o fod yn drafodaeth ddifyr ac yn gyfle i wrando ar un o feirdd ifanc disglair Cymru.

Pris: £8 (£5 i fyfyrwyr) am becyn y ddwy sesiwn brynhawn


Ymryson y prynhawn

Ymryson Drafod: Caeth v Rhydd gyda T.James Jones yn cadeirio

4:30yp, Amgueddfa Lloyd George

Testun sydd wedi peri cryn ddadlau ers degawdau. I drafod y pwnc daw wyth bardd sydd am amddiffyn eu cornel. Efallai y gwelwn farn ddadleuol neu gyhuddiad yn erbyn y naill dîm, cawn weld, ond yn sicr bydd trafodaeth ddifyr ar y pwnc.

Pris: £5 (£3 i fyfyrwyr)


Nos Sadwrn yn y Marine, Cricieth 8:00yh
Deuddeg o feirdd yn mynd benben i ennill ffon y Pencerdd ac un i’w ethol gan y gynulleidfa. Cerddi digri a dwys. Beirniaid: Idris Reynolds a T. James Jones. Swyddog y Llys: Mei Mac

Bore Sul yn Nhŷ Newydd

Pastynu (y Gerdd Dant go iawn) gyda Twm Morys

11:00yb - 12:00yp, Ystafell Fwyta
Dewch i weld rhai o gynganeddwyr gorau’r oes hon â’r pastwn yn eu llaw yn dysgu hen grefft y Datgeiniaid. Ymuwch ar bob cyfri!

Tocynnau: Er mwyn archebu tocyn cysylltwch gyda swyddfa Tŷ Newydd: 01766 522811 tynewydd@llenyddiaethcymru.org
Mewn ambell weithdy neu sesiwn, nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael, felly archebwch ymlaen llaw.

www.tynewydd.org
www.llenyddiaethcymru.org
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Olwen Dafydd
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 106
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed