Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd!
11/10/2005 14:34 #1118
par:Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd! Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Iawn-digon teg. Dwi'n addo peidio gyrru neges arall hyd nes bod rhywun arall yn gyrru neges yn gynta. Mae gen i bwynt teg- pe bai dosbarth canol Gymraeg y genedl wedi dangos mwy o arweiniad ac haelioni yna efallai y byddai gennym bapur dyddiol erbyn hyn! Faint o bres mae actorion enwog a penaethiaid S4C yn ennill? Pres mawr ddywedwn i.Ni fyddaf yn gyrru neges arall hyd nes bod rhywun arall yn gwneud yn gyntaf.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
06/01/2006 16:18 #1328
par:Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd! Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
maes-e.com/viewtopic.php?t=16475
Sori-ond dwi newydd dorri fy ngair. Mae Gerallt Lloyd Owen wedi crybwyll Y CYMRO ar Talwrn Y Beirdd yn ddiweddar-mae'r papur wythnosol wedi gwella rhywfaint (er nad yw'n bapur o'r radd flaenaf-mae wedi gwella, chwarae teg). Hoffwn yn fawr iawn pe bai G Ll O yn crybwyll Y BYD ar Talwrn Y Beirdd. Hynny yw, bosibilrwydd o Golofn Farddol (wythnosol?) yn Y BYD pan mae'n gweld golau dydd? Trwy ddulliau beiddgar yn unig...!
Twm Morys yn Y CYMRO. Dic Jones yn GOLWG. Pwy fyddai'n addas ar gyfer Y BYD?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
03/02/2006 13:01 #1410
par:Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd! Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Da iawn:
ybyd.com/300k.shtml
Fodd bynnag, NID DA LLE GELLIR GWELL! Rhaid perswadio mwy o bobl i ymuno gyda'r Clwb Cefnogwyr...gwahoddiad i barti lawnsio Y BYD-mynediad am ddim-BARGEN!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
04/02/2006 10:47 #1412
par:Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd! Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dylsem fod wedi ychwanegu'r canlynol yn fy neges ddiwethaf: NID yw hi'n rhy hwyr i fuddsoddi! Mae 300 mil + llawer iawn gwell na 300 mil yn unig!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
18/05/2006 09:38 #1572
par:Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd! Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
ybyd.com/cyfarfod.shtml
Deallaf fod y mudiad CYMUNED wedi cefnogi/hyrwyddo Y BYD yng Ngwlad y Basg. Rhaid i CYMUNED fod yn bresennol yn y cyfarfod uchod hefyd! A hoffai CYMUNED ddyfalu faint o siaradwyr Cymraeg sy'n byw yn Llundain?? Dangoswch y weledigaeth angenrheidiol!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
03/07/2006 10:01 #1650
par:Y BYD-Cefnogwch y Freuddwyd! Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
ybyd.com/buddsoddwyr.shtml
Nid yw hi'n rhy hwyr i fuddsoddi! Soffa fawr grand ynteu anelu at fod yn genedl go iawn? Dewis anodd? Stwffio materoliaeth arwynebol- cefnogwch y freuddwyd! Gwnewch yn siwr eich bod wedi gwneud un peth bach cyn mis Mawrth nesaf...Y PETHAU BYCHAIN!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed