Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1234
Pwnc: Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith?
07/11/2005 14:46 #1196
par:Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Bardd Cocos a ysgrifennodd:
mai- wyt ti'n gallu darllen meddyliau pobl eraill??
Cofiwch hyn- cafodd yr edefyn wreiddiol ei ddarllen nifer helaeth o weithiau-mae'r ystadegau yn profi hyn.Diflas? Mae hyn yn anodd i'w gredu...

Darllenwyd= 2784 Llwyddiant ysgubol!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
29/11/2005 20:30 #1249
par:Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Er na fyddem yn cytuno gyda popeth yng ngholofn Iwan Llwyd (Barddas-rhifyn diwethaf), rhaid cyfaddef fy mod wedi mwynhau darllen ei sylwadau yn fawr iawn-chwa o awyr iach. Cyfraniad bositif sy'n trio gweld yn bellach na'i drwyn-yn wahannol i genedlaetholwyr cul eraill....er nad oedd colofn Graeme Davies yn son yn benodol am Steddfod Lerpwl (o be dwi'n ei gofio beth bynnag), credaf fod y golofn yma wedi bod yn gyfraniad i'w groesawu yn fawr iawn. Hir oes i'r agwedd iach a phositif yma!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
05/12/2005 22:36 #1265
par:Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A OEDD WALDO YN GWAHANIAETHU RHWNG NI A NHW MEWN FFORDD NEGYDDOL? ATEBWCH Y CWESTIWN! (OS YDYCH YN DDIGON UCHELGEISIOL!)
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
05/12/2005 23:24 #1268
par:Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
05/12/2005 23:44 #1269
par:Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
cael ffordd drwy'r drain
At ochr hen elyn?

un gwraidd
Dan y canghennau

BARDDAS-Colofn Grahame Davies (Waldo). A OES ANGEN DWEUD MWY???????????
Nid yw neb yn mynd i anghytuno gyda mi yn yr edefyn yma-rydych yn gwybod yn iawn y byddem yn eich llorio!!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
31/12/2005 14:07 #1317
par:Steddfod Lerpwl 2007-llygedyn o obaith? Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Tybed a fyddai penaethiaid Radio Cymru wrth eu boddau pe tai yna gynnydd cyffrous yn nifer y gwrandawyr dros y blynyddoedd nesaf? Y wlad orau (ar ol Cymru wrth gwrs) i chwilio am fwy o glustiau (a chyfranwyr hefyd) yw Lloegr. Gobeithio a begian yn hytrach na chystadlu am glust Cymry alltud Lloegr mae Radio Cymru ar hyn o bryd. Byddai Steddfod Nerpwl 07 wedi bod yn hwb amhrisiadwy a digymar i Radio Cymru allu cael ei gyfoethogi a'i ailrymuso gan siaradwyr Cymraeg Lloegr. Mawr obeithiaf y bydd nifer y gwrandawyr o Ogledd-ddwyrain Cymru yn codi mymryn yn ystod y degawd nesaf ac y bydd Eisteddfod Fflint 07 yn rhannol gyfrifol dros y llwyddiant yma. Ond 'roedd Lerpwl 07 yn gyfle unwaith yn y pedwar amser i'r diwylliant Cymraeg allu serennu a mynnu llawer iawn mwy o sylw ar dir mawr Prydain. Lerpwl 07 ac yna Fflint tua 5 mlynedd yn ddiweddarach.Beth yn union oedd y broblem?!Mae Radio Cymru (heb anghofio S4C Digidol a fflam Cymreictod yn gyffredinnol) wedi colli cyfle euraidd!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1234
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed