Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Ffefrynau o'r hen Annedd
21/02/2005 23:24 #122
Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Os yw'r PG yn caniatau, a ga'i awgrymu ein bod yn defnyddio'r gofod hwn i ddod ag uchafbwyntiau'r "Hen Annedd" i'r Annedd Newydd, er dibenion hygyrchedd a bod yn gynhwysol, (rhag i'r Cynulliad gau'r Annedd Newydd lawr)?

Dewch a'ch ffefrynnau o'r seiat a'r gweithdy a'r seler
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
21/02/2005 23:25 #123
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ac i ddechrau pethau, dyma un o fy hoff gywyddau o'r Gweithdy:

Cywydd y Pizza
Cyd-weithiwyd y cywydd hwn gan feirdd yr annedd rhwng 24/1/01 a 10/2/01


Un toes cras o bizza crwn:
y mae toes yn demtasiwn
'rôl bwrw hewl o buree
yn baent dros ei wyneb e'
a thaenu gwely o gaws.
Yna yn haenau hynaws
rhych o ham a madarch hud,
pinafal, meipen hefyd,
a gwn bod oregano
yn siwr o wella'i flas o
winwns a pheperoni
yn stremp, ac olufs di-ri,
a sbam, ac antjofis byw,
Eidalaidd yn un dilyw
ac artitjôc a chocos
a tjips oer ac HP sôs.
Gwylio dwylo Eidalwr
Yn dod â bara a dwr,
A chyffwrdd dan y bwrdd bach
 dwylo llawer delach.
Pa ots sut beth yw'r pitsa
Yfwn win, daw hufen ia
A daw adeg y dwedi:
"Awn o Little Italy
Nôl i'm fflat i Manhattan...
a dwr yr harbwr ar dân
lle mae'r machlud goludog
dry New York yn Dir na n-Og.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
22/02/2005 08:21 #124
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Syniad ysblennydd Perec. Dyma un o'm hoff lwcaleics o'r hen annedd:

Tybed mewn gwirionedd ydy Jack Douglas (yr etholedig Archdderwydd) a Selwyn Griffith (o'r ffilmiau Carry-On), yn perthyn?


Selwyn Griffith


Jack Douglas
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Dewyrth Bwlgaria
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 7
graphgraph
22/02/2005 09:16 #125
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
A dyma'r englyn gwael iawn gorau a gafwyd yng nghystadlaethau'r e-steddfod. Mae'r ffaith na chafodd wobr yn dal i'm syfrdanu bedair mlynedd yn ddiweddarach!

Y Dodo

Dwy aden sydd i'r dodo - edn ydyw
Nad yw'n hedeg rhagddo,
Na, mwyach, yn tramwyo.
Mawr ei big: Marw y bo.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
gavin
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 81
graphgraph
22/02/2005 16:24 #129
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ydy, mae Cywydd y Pizza yn sicr yn haeddu ei le ymhlith 'Goreuon yr Annedd', ond fy ffefryn personol i ydy'r 'Cywydd Dramatig', gyda'r dilyniant o'r naill gyfrannwr i'r nesaf yn rhyfeddol (yng ngwir ystyr y gair):

Car ar lôn yn Eifionydd
Yn cau mynd. Mae'n derfyn dydd.
Dyn yn ei hyll, dyn â het,
Â'i ben o dan y bonet,
Yn gofyn i'r llyn a'r llwyn:
'Lle mae'r oel? lle mae'r olwyn?
Lle ffwc mae fy handbwc i...?'
'Un Honda fyddai'n handi'.
Yn y côd teimla'r Road Rage
yn gerrynt: 'wfft i'r garej
a werthodd groc mor wrthun
a naw wfft 'mod i fan hyn
yn ddi-glem rhwng y ddau glawdd
â 'mhans i'n drwm eu hansawdd.
Enter Ned. Daw trwy y nos
yn araf. Mae yn aros,
yn tanio ffag, yn tagu.
Yna taw! Mae'i gysgod du
yn nesau. Ni chlywir swn
injan ond swn fel dwnjwn!
A chyda fflach a dwy fflam
Ceudod mewn tarmacadam
A sgrap tlawd lle bu Audi.
"Twat," ebe'r het, "ydwyt ti,"
(ei wyneb sy'n ymbiwshau)
"Coc oen sy'n licio cynnau
ei sigaret rownd petrol."
Ond Ned sy'n cerdded yn ôl
i bydew gwae heb 'weud gair
pydew lle nad oes pedair
olwyn. Yn drwm dan alar
yn y coed lle gynt bu car
mae'n murmur ei dosturi
mewn deuair mwyn "Diar mi".
Ar hyn anelu mae'r Het
un walop gref a solet,
yn ei ddwrn mae'n dal ei ddig
a Ned sy'n ddisgynedig...
Yn awr, daw o'i lid yn ôl
Yn ddyn hunanfeddiannol.
Ffonio raid wr y swrans,
feri dyn am 'rifyr dans'
o weld dim ond cawdel tun!
"O sod-it" meddai'n sydyn,
"Onid gwawr rhyw fyd di-gur
a dyfodol di-fodur
sydd uwch Y Ffôr yn torri?
Ar feic yfory af i
hyd y lôn o Eifionydd
i well gwlad, daeth toriad dydd!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Yr Athro
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 14
graphgraph
23/02/2005 08:52 #131
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ydy, mae lwcaleic Selwyn Griffith yn un da, ond gwell fyth oedd y sawl welodd debygrwydd rhwng y bardd o Wrecsam, Aled Lewis Evans a'r golffiwr Albanaidd Colin Montgomerie. Ydyn nhw'n perthyn? Mi ddylan ni gael gwybod.


Y Bardd, Aled Lewis Evans


Y Golffiwr, Colin Montgomerie
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
mai
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 39
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed