Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 123
Pwnc: Ffefrynau o'r hen Annedd
24/02/2005 22:03 #144
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dyma'r math o nonsens gwirion na fydd yna le iddo gobeithio yn yr Annedd Newydd

PARAU LLUSG

tinci winci

Mae mathemategwyr yn hoffi son am rifau sy'n gwneud parau difyr. Mae'r gynghanedd lusg yn darparu parau difyr. Pâr llusg yw dau air sy'n creu cynghanedd lusg mewn dwy ffordd, fel siarad ac adar.

Clywch yr adar yn siarad
Siarad am bigau adar.

Oes parau llusg difyr eraill gan unrhywun i'w cynnig?

Y Bilwg
Ym Mhennal mae 'na falwen
Mae 'na falwen ym Mhennal

llesmeirfardd (Llesmeirfardd)
Digonnol bryd yn olion
Olion pryd digonnol

Yr onnen ir.
Yn Nolanog mae hogan
sy'n hogan o Ddolanog.

Datcu
Yn Llannor mae 'na sporran.
Mae 'na sporran yn Llannor.

Po
Gorweddian yn yr annedd
I'r annedd i orweddian

laa-laa
Rhoi fruit pastille i'r filiast
Miliast yn cnoi fruit pastille

Anhysbys
Methu codi 'rol diod,
'Rol diod, methu codi.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
02/03/2005 13:44 #175
Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Un o dasgau mwyaf caeth yr Hen Annedd a geir isod, yr "englynion penfyr wedi cwrw". Rhaid oedd enwi cwrw'n y llinell gyntaf, son am y profiad o'i yfed yn y ddwy linell gyntaf, ac yna (yn nhraddodiad gorau'r rhamntwyr) yr effaith ar y bardd yn y llinell olaf.

(Golygais o'r cyfanwaith ambell i englyn nad oedd yn enwi cwrw, gan gynnwys, yn anffodus, yr englyn rhagorol hwn:

Mwy na naw Rym mewn un rêf - yn gonnar!
Ac yna'n dioddef
fy nhynged ar doiled Dave.)


PENFYR WEDI CWRW

Brains S A, mi brynais un - un arall
ac un arall wedyn:
'difarais bob diferyn

Holsten yw fy ngorffenol - Holsten Pils
o dun peint. Rhagorol!
Mae gen i boen yn fy mol.

Peint o Meild yw'r peint i mi. - Yfaish naw
efo Schnapps a wisgi.
Chwyrnais, cysgais fel ci

Ginis. Cawsom ugeiniau - ohonynt,
i'n hunain (o ganiau)
y noson gwlychson ein gwlau.

Bud Ice lond tri bydysawd a lowciais;
mewn blacowt ces anffawd
gyda boncyff - wyf gyff gwawd.

Stella (roedd hyn ers talwm) - naw peint
Yn Panty'n y bathrwm,
KO cyn Pobol y Cwm.

Courage, dwy jar fel arfer, un eto
I atal ei bryder.
Huna'n swrth o dan y sêr.

Gwancu a llyncu fel llo -un Hobsons
Wyl Mabsant, ac eto
nes bu andros o bendro.

Speckled Hen o gasgen goeth a leibiais
yn y Glôb, ond annoeth
fu dal y trên adre'n noeth.

Deg San Miguel hirfelyn yn yr haul
a'm siriolodd dipyn:
oedais i chwydu wedyn.

Staropramen gaf heno - cwrw Tsiec
(ar y tsiep y'i ces o),
drud o beint dradwy y bo.

Staropramen gaf drennydd - cwrw Tsiec
ar y tsiep. Ysblennydd.
Drud o beint dradwy y bydd.

Pilsner Urquel amser gwely'r yfais.
Dyna brofiad difyr -
herio'r byd am amser byr.

Olbreit, a mwg y Malbro - ar yn ail
Rown i yn ei lowcio,
Dan beswch, dyna biso.

Felinfoel yn anifeilaidd yfais,
am brofiad nefolaidd;
er ei fod yn bryder, braidd.

John Smith 'ro'n i'n ei ruthro - beint am beint
efo Bob [sy'n llowcio].
Y cyfan, nid wy'n cofio.

Red Kite a wnes lymeitian - yn araf
Am oriau, dan glebran
A hymio tiwniau coman.

Welsh Bitter. Lyshio heb atal - a fu
Ar faw yn rhy amal,
Nes wyf yn dragwyddol sâl.

Hancock's fel dwr a lyncais, - a rhugl
Fy mregliach a chwrtais.
Yn syn y gwrandawai'r Sais.

Nastro Azzuro, ces saith ar sesiwn
ger Assisi unwaith
a'u hwdu'n gelfyddydwaith.

Newci Brown, co' o brynu poteli'n
Tap, talu, cyrraedd ty...
Ac yli 'da ni'n gwely!

Kronenburg gronna'n y bol. - Galanas
yw'r galwyni meddwol
i rai, y bore ar ôl.

Awr o Garling ar garlam - yn y llwnc
Ac mae'r lle yn fedlam.
Yn y pyb, gofynnaf pam?

Shepherd Neame - i ni mae'n nef a hudol,
Ond wedyn daw'r hunllef
O ddadrys y ffordd adref.

Ar fy Worthy rwyf harddach am noson,
Mae'n neis, rwy'n hapusach
Yn y bar am dipyn bach.

Red Stripe yn syth o'r beipen a lyfais,
'rôl yfed dwy gasgen,
fy nhynged - bwced yn ben.

Abbot Ale o boteli - O! 'na gre^t
yng Nghaergrawnt oedd meddwi
hyd nes peidiais, sobrais i.

Adnam's yn nhref Llandudno - a yfais.
Peth Rhyfedd. Nid ydio
ar werth yn nhafarnau'r fro.

Budvar o'n i'n ei garu - cwrw Tsiec
ar y tsiep mewn bragdy.
Drud o beint dradwy y bu.

Ushers sy'n hawdd ei lyshio, ar sheshiwn
drosh Ushers dwi'n shtryglo
i gael hyd i linell glo.

Grolsch, o Grolsch, am gwrw yw, - un melyn
Yn fy mola ydyw
Nes y bydd yn felyn sbiw.

Lowenbrau, galwyni braf a odrais,
yna adre'n araf
y dois heb ddillad isaf.

Mewn Buckleys mwyn 'e biclwyd - f'ymenydd;
fy mhen a ddifodwyd.
Asu, bois, dwi isio bwyd!

Meddw, rhy feddw wyf i. - A erys
Cwrw heb ei enwi?
Bry cop! gwell rhoi stop, ws ti.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Perec
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 88
graphgraph
Y diflaniad Y diflaniad
04/07/2005 22:34 #790
par:Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Rhyw feddwl y baswn i'n ail-gynnau'r tân yn y gornel fach hon o'r Annedd trwy ddyfynnu un o'm hoff gyweithiau o'r gweithdy, sef Gosteg y Selebriti Perffaith:

Cyd-weithiwyd y cywydd hwn gan feirdd yr annedd rhwng 29/07/03 a 15/08/03

Y dannedd fel Ronaldinho, y traed
A'r trwyn fel Di Caprio
Pen-glin fel Tarrantino
A siwt fel Graham Le Saux.

Ei ben 'run fath â Bono, a'i ddwylo
Yn ddelach na Gonzo;
Cotiau o wardrob Cato
A'n gryf fel ein Arwyn Groe..

Un â'i steil fel Costello, a'i anian
yn un ag un Waldo,
asennau fel Jairzinho
a wyneb hardd fel un Po.

Coesau fel Pablo Picasso - a brên
Go brin fel un Plato;
Un â'i wên fel Evelyn Waugh,
Un di-lol fel Dallaglio.

Ei "Hairband" fel Greta Garbo - acen
Fel acen Jacques Cousteau,
Clos fel Inspecteur Clouseau;
Dwy ael fel Brigitte Bardot.

Caru'i win fel Valentino - a swing
Mor syth â Nick Faldo,
Ei Dad yn w^r i Dido,
A quiff fel Sebastian Coe.

Co' hir iawn fel Kerouac, a gwrol
ei gorun fel Kojak,
bola fel Michael Ballack
ac yn ei breim fel Mei Mac.

Mac hir fel Lou Macari - a llygaid
Fel llygod Walt Disney,
Abal fel Tito Gobi,
A thraw ei law fel Bruce Lee.

Dwylo fel Salvador Dali - y crys
Fel Tom Cruise o drendi,
Mennig fel rhai Armani,
A'i glun 'fatha Peggy Lee

Doniau 'fatha Houdini - a mynydd
O amynedd fel Gandhi,
Incwm fel Tinci Winci,
Costio dim fel Mini-Me.

Un a barn fel Mike a Bernie Winters
A'i wynt fel sent Gucci,
Mylet fel Sali Mali,
Bola fel bola Mel B.

B.A. fel Euros Bowen, un â'i nwyd
yn un â Sue Ellen,
claear fel Michael Owen
a charlam fel Madam Wen.

Comig fel Tut-Ankh-Amen, direidus
Megis drudwy Branwen,
Anhylaw fel Van Halen
A bach, bach fel Bill a Ben

Ei ben-o^l fel Benny Hill - ei sw^n
Fel Syr Jimmy saville,
Yfed fel Gary Neville,
A bowld fel Buffalo Bill.

Y mae’i ên fel Jimmy Hill, a’i agwedd
megis Andy Melville,
awen goeth fel A.A. Gill
a sawr mor bêr â Cyril.

Dwy foch fel Cruella de Ville - a fel
Y view sy 'da Granville
Cwyn o lais main fel Cynwil
Dw^-lali fel Harry Hill

Yn gynhyrfus fel Gwyn Erfyl, a'i wep
mor hapus ag Orville,
un di-densiwn fel Denzil
a dawn dweud yn un â Dil.

Un dilys fel Bob Dylan, ymagwedd
megis Dr. Alan;
jôcs yn un llif fel Ifan,
un â het fel Despret Dan.

Dwylo fel Tudur Dylan - a dwfwn
fel 'Stafell Gynddylan;
Sent fel Wyn Siop y Pentan
a di-ffyr, fel Pityr Pan.

Ei huodledd fel Rwdlan, yn hapus
fel Hopwood yr hogan,
nwydus fel Manawydan
ac aeddfed fel Manfred Mann.

Manic fel Richie a 'mynedd fel Job
(neu fel Jâms yr Orsedd);
fel Tinci Winci ei wedd
fel Paul Daniel y dannedd.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
11/10/2005 21:45 #1123
par:Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Gan fod Emyn Roc a Rôl ar y teledu ar hyn o bryd ac yn bwrw golwg yn ôl ar oes aur honedig yn hanes y sîn roc Gymraeg, rhyw feddwl yr oeddwn i y baswn i'n atgyfodi un o'm hoff gyweithiau o'r Annedd. Dydy o ddim yn un hir iawn, ond mae 'na ambell berl o englyn penfyr yma.

Oblegid seiniau Datblygu, y mae
fy myd fel y fagddu,
yn llethol, ddamniol o ddu.

Drwy dwrw dur Edward H - fy 'mennydd
yn fy mhen sydd gabaets,
yn gwywo, gwywo'n ei gaets.

Ymhoffais yn y Maffia, yn fy awch
es i fyw i Besda,
gog wy'n awr ers ugain ha'.

Ces sioc gan Louis a'r Rocyrs - y Cofis
Cyfangwbl boncyrs,
yn wir, 'ro'n i angen nyrs.

Rhannais fy myd â'r Trwynau, yn eu her,
roeddwn un â hwythau,
yn y co' mae'r jîns yn cau.

Ffernols oedd Llygod Ffyrnig - a'u poeri
pwerus cythreulig.
Annwyd a gafwyd mewn gig.

"Unrhyw beth ond Yr Anhrefn" - "y dyffars,
dach chi'n stiff fel dodrefn"
...yn llwyd, fe'm cipiwyd i'r cefn

O'm magu gynt ar Omega, a'u nonsens
am 'Nansi' ecsetra,
rwy'n gwegian, bron yn gaga.

Tamaid o Rhiannon Tomos ydoedd
fy mhader bob hwyrnos,
a nawr, nid wy'n cysgu'r nos.

Nostalgia sy'n dda i ddim, a'i apêl
sy'n pylu fel denim;
heddiw, nid doeau diddim!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
sioncyn
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 155
graphgraph
14/02/2007 20:45 #1967
par:Cyf:Ffefrynau o'r hen Annedd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Enghraifft arall o athrylith yr hen Annedd.....

Dyw pethau ddim fel y buon nhw

Ubi sunt nunc Cyfriniol Pimlicoque?
MILWRIO DROS FWYD INDIAIDD

Platiaid teg yw platiaid da
o ffowlyn a phaella:
can tecach chicken tikka.

Rogan Josh yw'r nosh i ni,
yna reis i'w oroesi;
hynny, neu firyani.

Wastad i mi mae pasta
o'i daenu'n drwch o diwna
yn salach na massala.

Efo merch ddel fel Elin
a gwerth Clywedog o win,
Byriani yw'r brenin!

Mwy heriol, tawn i'n marw,
Na grugiar a chig carw
Yw dileit mewn Vindaloo.

Na phoener am na phanas
na winwn na bananas,
mwy hidier wae y madras!"

Madras sy'n fy mwydro i,
Ar ryw doilet ger Delhi
Heb glwt ond pwt Chapathi.

I Mot cwciais fasmati
drwg, corwg yn llawn cyri
veal, cath - mae o'n sal fel ci!

Pa wr mewn ty tandwri
nad yw'n rhoi yn dyner i
'w wejen ei frinjal bhaji?

Pa syndod fod Passanda
A sylwedd y Rezala
I ddyn rhwym mor dwym a da?

Drwy ei lwy a^'r vindaloo;
yn llawn ei fol gall hwnnw
droi ei law at fynd i'r 'loo'.

Er mor llesol i’r bola
ydyw ffîd o dwrci da,
poethach yw ias y Pathia.

Twrci o gyri a'i gig
a oeda am ychydig
yn dilyn y Nadolig.

“Nadolig! Nadolig! - Dewch y diawliaid
Fel lot, lot, lot o rhyw Bavarotiaid,
Cenwch, Cenwch fel diaconiaid,
Neu lond capel o Glwb y Terfeliaid
Achos dwi’n ffrind i’r Indiaid!” – bloeddodd Jo
a hwnnw’n bloto uwchben ei blatiaid.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
D. Vlastod
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 26
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 123
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed