Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Help
29/09/2006 12:27 #1863
Help Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch yn fawr i'r Athro am ei sylwadau cychwynol ar f'ymgais i greu englyn i'm merch.

Wedi cymryd ei sylwadau i ystyriaeth oes modd i unrhyw un fwrw golwg dros yr isod a chynnig arweiniad imi ar gywirdeb a synhwyredd y gerdd? Gan ddiolch ymlaen llaw am eich help.

Y wên hardd sy'n llawenhau - y llygaid
all agor calonnau
Yn hon mae'n gobaith ninnau
Yn chwe oed mae'n ein iachau.

Fe greais, gyda help wrth gwrs, yr isod i'm merch hynaf ac rwy'n awyddus i beidio swnio yn rhy ailadroddus:

Dyflwydd a diafol yw - hirwalt aur
A'i lled wên unigryw
I ni bawb mae'n arian byw
I'w thad, mor brydferth ydyw.

Diolch
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Penygroes
 
29/09/2006 16:27 #1865
par:Help Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Englyn twt iawn ydy'r cynta' a chywir hefyd hyd y galla i farnu.

Dydw i ddim mor siwr am gywirdeb yr ail englyn. I'm clust i, dim ond chwe sillaf sydd yn y llinell gyntaf (deusill ydy diafol rwy'n siwr). Ar ben hynny, gair acennog ydy 'dyflwydd' ac mae hynny'n creu cynghanedd wallus ei haceniad. Rwy'n credu y byddai modd cywiro'r llinell o ddefnyddio 'dwy flwydd' yn lle.

Yn bersonol, mae rhywbeth yn chwithig yn yr ymadrodd 'I ni bawb' hefyd, ond mae'r englyn bron â bod yna.

Diolch am gael gweld yr englynion. Rwy'n hoffi'r syniad o gael trafod englyn sydd yn y broses o gael ei weithio.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
dyl bach
 
Disgybl ysbas graddol
Negeseuon: 25
graphgraph
29/09/2006 16:48 #1866
par:Help Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Diolch Dyl bach,
Erbyn ail; edrych rwy'n siwr mai dy awgrym o Dwy flwydd sydd gen i yn yr englyn.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Penygroes
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 1
graphgraph
AJ-G
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed