Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Hen bryd symud i fyny ger
24/03/2007 13:36 #2005
Hen bryd symud i fyny ger Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Sbiwch ar hwn:
new.wales.gov.uk/campaigns/1264999/?lang=cy
Ond ewch am dro i fama hefyd:
youtube.com/results?search_query=eisteddfod
Paham nad ydym yn serennu fel y dylsem?? Lerpwl 2007- hwb seicolegol amhrisiadwy. Collwyd cyfle unwaith yn y pedwar amser. Dwisho gweld Mr Elfed Roberts (Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Gen) yn ymateb i'r edefyn yma- gwarantu y bydd Eisteddfod Sir y Fflint a'r Cyffiniau yn cael sylw positif a beiddgar ar youtube. Llwyth o fideos uchelgeisiol- dwi'n siwr y bydd y mudiad diweledigaeth Cymuned yn falch iawn o gydweithio hefo pwysigion y Brifwyl- gwaith ffilmio/camera a.y.y.b.
CYDWEITHIO BOSITIF- MEWN UNDEB Y MAE NERTH. Felly- cyfle i godi'r ffon a chael sgwrs uchelgeisiol a phositif hefo e.e. Dafydd Morgan Lewis (CYIG), Aran Jones (Cymuned), Mr Alun Pugh ??
Rhaid rhannu a dathlu'r diwylliant mewn ffordd llawer iawn mwy effeithiol a dychmygus!
Dwi hefyd wedi mwynhau hysbysebion Cwmni Sain yn Y Cymro. Ond wyddoch chi be? Mae'n hollol amlwg i mi bod rhai o bwysigion y cwmni yn gwybod yn iawn bod Cerddoriaeth Gymraeg wedi colli cyfle gwych- Lerpwl 07.
Felly, cenedlaetholwyr cul (dim yn enwi neb rwan cofiwch), gwrandewch ar y gan yma. Triwch ddysgu rhywbeth. Agoriad llygaid i chi?:
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
24/03/2007 13:59 #2006
par:Hen bryd symud i fyny ger Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi hefyd isho gweld fideo o'r math yma ar youtube:
Twm Morys efo'i got Diwlycs yn adrodd cerdd wych a ffraeth o'r Babell Len:
Gofyn am fwy o gydweithio positif rhwng CYIG a Cymuned.
Dwi hefyd isho gweld perchennog y wefan yma yn cyfaddef yn blaen fod gan siaradwyr sy'n byw yn Lloegr y potensial i gyfoethoci'r wefan yma mewn ffordd hollol wych.
Ond BLE YN Y BYD mae Cymru yn mynd i gael cyfle gwell i ail-gysylltu hefo'r bobl yma na Steddfod Lerpwl 07?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
26/03/2007 10:00 #2007
par:Hen bryd symud i fyny ger Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dwi ddim yn hollol mod i'n dy ddilyn di, efallai mod i di cael gormod o win neithiwr. Ti'n deud bod isho dangos mwy o'r Eisteddfod, yn enwedig y digwyddiadau fwy "ymylol" ar YouTube? Ma hynny'n syniad da, ond dwi'm cweit yn dilyn pam y cydweithio hefo Cymuned a CYI?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Don Alvaro de Luna
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 6
graphgraph
27/03/2007 20:58 #2008
par:Hen bryd symud i fyny ger Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Don Alvaro de Luna a ysgrifennodd:dwi'm cweit yn dilyn pam y cydweithio hefo Cymuned a CYI?[/quote]
Cenedl fechan iawn ydan ni- dim cyn gymaint a hynny o adnoddau o'i gymharu a gwledydd eraill. Cydweithio. Gweld y darlun cyflawn- arlwy o'r radd flaenaf ar youtube- hefo digon o hiwmor, sbort a sbri... hwb mawr i ddelwedd y Steddfod.Mae'r werin (a tydi Cymry o'r math yma ddim wedi diflannu-diolch i'r nefoedd) yn fwy tebygol o ddod ar draws rhywbeth Cymraeg ar youtube na www.s4c.co.uk - fy ngobaith i ydi gweld llwyth o fidoes poblogaidd ar y wefan wedi'r wyl fawr yn Sir Fflint- hefo llwyth o ymatebion/negeseuon Cymraeg- o Fflint i'r Ffindir.
Gwrthododd Pwyllgor Gwaith y mudiad Cymuned gefnogi y syniad o gynnal ein Prifwyl yn Lerpwl. Pawb a'i farn...ond mae gwir angen rhannu a dathlu'r diwylliant Cymraeg mewn ffordd...ia, wir, y gair addas ydi uchelgeisiol. Dwi ddim yn dweud na fydd Sir Fflint yn wyl llawn bwrlwm, ond ni fydd hi yn hwb seicolegol o'r un safon a Llynlleifiad. Chwalu'r ffiniau...
Mae CYIG a Cymuned yn cysgu mewn ystafelloedd drws nesaf i'w gilydd ar hyn o bryd- ond tybed a fyddant yn rhannu'r un ystafell cyn bo hir (ond gyda dau wely ychydig o fodfeddi arwahan??)
Eisteddfod Gen. CYIG. Cymuned. Dwi'n genedlaetholwr diwydiannol... dwi'n gweld y cyfan yn rhan o'r un weledigaeth.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Bardd Cocos
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 119
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed