Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Swydd: Cydlynydd Rhaglen Gymraeg, Ty Newydd
18/08/2008 15:50 #2230
Swydd: Cydlynydd Rhaglen Gymraeg, Ty Newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
CYDLYNYDD RHAGLEN GYMRAEG


Mae Tŷ Newydd ar hyn o bryd am gymryd golwg o’r newydd ar y cyrsiau Cymraeg a ddarperir a dymunir dilyn trywydd newydd wrth greu’r rhaglen gyrsiau ar gyfer 2009. I’r diben hwn mae’r ganolfan yn chwilio am berson i greu a marchnata rhaglen o gyrsiau cyffrous fydd nid yn unig yn adeiladu ar raglenni’r gorffennol ond a fydd hefyd yn cynnig cyrsiau newydd ac ysgogol mewn meysydd nad yw Tŷ Newydd wedi’u cynnig o’r blaen.

Bydd y rhaglen newydd hon yn cynnwys o leiaf 10 cwrs preswyl penwythnos a bydd yn gyfuniad o gyrsiau ar y rhaglen “agored” (h.y. pryd bydd y mynychwyr yn archebu fel unigolion) a chyrsiau mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Bydd y swydd yn cynnwys:

Ar gyfer y cyrsiau “agored”:
Trefnu’r dyddiadau a’r tiwtoriaid
Darparu testun ar gyfer deunydd marchnata, trefnu delweddau a chydlynu gyda’r dylunwyr
Marchnata’r cyrsiau
Gwerthuso llwyddiant y rhaglen (bydd hyn yn cynnwys bod yn Nhŷ Newydd am beth amser yn ystod pob cwrs)

Cyrsiau mewn partneriaeth:
Sicrhau parhad y partneriaethau a sefydlwyd eisoes (e.e. Yr Urdd, BBC Radio Cymru, S4/C, Llenyddiaeth Cymru Dramor)
Creu partneriaethau newydd/trefnu partherniaethau cyllido
Gwerthuso llwyddiant y cyrsiau.

FFI:
£3,000 am drefnu a hyrwyddo’r cyrsiau
(i gynnwys yr holl gostau (e.e. teithio, aros dros nos (oni bai fod hyn yn Nhŷ Newydd)
YNGHYD Â £100 am bob cwrs sy’n cael ei gynnal (rhaid i gyrsiau dalu amdanynt eu hunain [fel arfer 8 o fynychwyr ar gwrs “agored”])
YNGHYD AG £150 am bob cwrs “agored” pryd bydd rhagor na 14 o fynychwyr.

GOFYNION:
Gwybodaeth o’r/diddordeb yn yr hyn sy’n mynd â hi yn y maes llenyddol cyfredol yng Nghymru
Gallu i arloesi a dod â syniadau newydd i’r rhaglen
Byddai profiad personol o gyrsiau ysgrifennu creadigol (yn enwedig yn Nhŷ Newydd) o fantais

Gallai’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o Dŷ Newydd neu oddi gartref, ond disgwylir iddo ef/iddi hi ddod i Dŷ Newydd am gyfnod ar y dechrau i dderbyn cyfarwyddyd cychwynnol ac hefyd am gyfnodau yn ystod pob cwrs y mae ef/hi wedi’i drefnu.

I WNEUD CAIS

Anfonwch eich cv ynghyd â llythyr cais sy’n rhoi manylion am:-
1.Eich profiad yn y maes
2.Eich syniadau am 3 chwrs ar y rhaglen “agored” a sut fyddech yn eu marchnata
3.Sut y byddech chi’n hoffi gweld y rhaglen Gymraeg yn Nhŷ Newydd yn datblygu

DYDDIAD CAU: Dylai ceisiadau gyrraedd Tŷ Newydd erbyn 3 Medi, 2008

Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd LL52 0LW
post@tynewydd.org
01766 522811

www.tynewydd.org
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Olwen Dafydd
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 106
graphgraph
03/09/2008 16:16 #2233
par:Swydd: Cydlynydd Rhaglen Gymraeg, Ty Newydd Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Sylwer fod y dyddiad cau bellach wedi'i newid i ddydd Llun, 8fed Medi.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Olwen Dafydd
 
Disgybl Pencerddaidd
Negeseuon: 106
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed